Jak przekazała w czwartkowej informacji Creotech Instruments, porozumienie zawarto z bułgarską firmą EnduroSat podczas największego Międzynarodowego Kongresu Astronomicznego w Dubaju.

„Podpisane porozumienie da nam większe możliwości na rynku, umożliwiając realizację zleceń w zakresie mniejszych satelitów, tzw. nanosatelitów, o masie od 1 kg do kilkunastu” – zaznaczył cytowany w informacji prezes Creotech Instruments dr hab. Grzegorz Brona.

Brona wyjaśnił, że od 2017 r. inżynierowie Creotech koncentrują się na przygotowaniu rodziny satelitów HyperSat, które oparte są na amerykańskim standardzie SpaceVPX – satelity te pokrywają obszar misji kosmicznych, których masy wynoszą 10-60 kg.

„Obecnie aktywnie poszukujemy na rynku partnerów, którzy są w stanie powiększyć portfolio produktów opracowywanych przez Creotech Instruments” – wskazał Brona. Dodał, że wprowadzenie platformy satelitarnej HyperSat – na zasadzie synergii – do oferty EnduroSat, pozwoli dotrzeć do większej liczby nowych klientów.

Jak zaznaczono, Creotech Instruments specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i integracji mikrosatelitów w przedziale od 10 do 60 kg, opartych na standardzie SpaceVPX. Firma EnduroSat projektuje, buduje i obsługuje mniejsze nanosatelity na potrzeby misji komercyjnych, naukowych i eksploracyjnych.

„Biorąc pod uwagę różne standardy i inny zakres masowy satelitów, wzajemna współpraca pozwoli obu podmiotom oferować dodatkowe usługi i produkty kosmiczne na rynku UE. Zwiększy to istotnie potencjał obu firm” – stwierdzono.

Jak dodał prezes firmy EnduroSat Raycho Raychev, w zakresie zawartego porozumienia firmy będą też badać „możliwości wspólnej realizacji nowych projektów w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej”.

Przekazano, że porozumienie podpisano 28 października na stanowisku Polskiej Agencji Kosmicznej w obecności prezesa POLSA prof. dr hab. Grzegorza Wrochny.

Creotech jest polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 misjach kosmicznych – z czego cztery zostały zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.