Ostatnie badania nastrojów społecznych wśród przedsiębiorców, wykonane na zlecenie ING Banku Śląskiego, pokazują, że Polacy obawiają się życia na emeryturze. Zdecydowana większość jest przekonana, że i tak będzie zmuszona wtedy pracować, aby nie obniżać jakości swojego życia. Czy jest się czego obawiać w rzeczywistości?

Aż 47% ankietowanych przedsiębiorców w Polsce odczuwa lęk na myśl o przejściu na emeryturze. Obawiają się znaczącego pogorszenia standardów życia i na skutek tego, większość z nich godzi się z faktem, że będą pracować do końca życia. Aktualne trendy gospodarcze nie wskazują na to, aby był powód do optymizmu. Nie dziwią zatem niepokoje społeczne i obawa o przyszłość w wieku poprodukcyjnym.

R E K L A M A

Z kolei 20% badanej populacji rozpoczęło długofalowe inwestycje i oszczędzanie na emeryturę, wierząc, że pozwoli im to na łagodniejsze zakończenie pracy. Jednak prawie 63% przedsiębiorców stwierdza, że nie stać ich na odkładanie sumy, którą by chcieli, ze względu na dynamicznie rosnące koszty życia. Zaledwie 15% podkreśla, że nie odkładają na emeryturę ze względu na niespodziewane wydatki i w konsekwencji brak wolnych środków, aby oszczędzać. 

przedsiębiorców

Fatalne nastroje wśród przedsiębiorców względem emerytury

Najbardziej niepokojące statystyki z badania mówią, że przedsiębiorcy martwią się o swój los o wiele częściej niż statystyczny Polak na umowie o pracę. Jeden na pięciu przedsiębiorców ma więcej nadziei niż lęku na lepszą przyszłość. Niemal połowa ankietowanych jest pogodzona z faktem, że na emeryturze będą żyć w niższym standardzie niż do tej pory. Głównym źródłem tego stanu jest fakt, że prowadząc działalność, koncentrują się głównie na bieżących działaniach, rozwoju i skalowania firmy, a przy tym płacą minimalne składki emerytalne. Odbija się to w późniejszych latach, w których nadmiarowy przychód zostaje przeznaczony na bieżące koszty.

 

Daniel Szewieczek, Dyrektor Banku odpowiedzialny za oszczędności i inwestycje w ING Banku Śląskim, twierdzi, że 2% całej badanej populacji wierzy, że płacony przez całe życie ZUS zapewni im godne życie na emeryturze. Ale czemu tu się dziwić, biorąc pod uwagę niestabilne i niezwykle dynamicznie warunki makroekonomiczne, w których przyszło nam funkcjonować. Jednocześnie 80% przedsiębiorców deklaruje, że na emeryturze i tak planują pracować bez zmian.

47% przedsiębiorców w Polsce odczuwa lęk na myśl o emeryturze

Badania przeprowadzone przez ING Bank Śląski nie pokazują przyszłości w zbyt jasnych barwach. Nie ma tu żadnego zaskoczenia, że Polacy nie ufają w sprawne państwo opiekuńcze, które będzie w stanie zadbać o każdego. Alternatywą dla przedsiębiorców są prywatne konta emerytalne czy regularne i rozsądne inwestowanie, jednak jak zachować optymizm, że zapewni to godną przyszłość, skoro już nie jeden raz w historii filary oszczędzania społecznego upadały z hukiem?

Relacja z I<3 marketing: nie ma przyszłości w internecie bez analityki internetowej