Z tego rozwiązania skorzystało już 120 uczelni w Polsce, które wydały już ponad 170 tysięcy mLegitymacji. Zachęcamy kolejne – podkreślił sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

MLegitymacja studencka jest częścią aplikacji mObywatel. MLegitymacja studencka to nic innego, jak legitymacja studencka w telefonie. Spełnia te same funkcje, co tradycyjna wersja dokumentu.

Jak wprowadzić mLegitymacje na uczelni?

Jeśli student chce mieć swoją legitymację studencką w telefonie, pierwszy krok jest po stronie uczelni – przypomina Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Rektor lub inna wyznaczona przez niego osoba powinni wypełnić odpowiedni formularz, następny etap to podpisanie porozumienia.

„Z przystąpieniem do naszego projektu nie wiążą się żadne koszty. Uczelnia nie musi kupować dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Dla studentów z kolei to same korzyści – w zainstalowanej na smartfonie aplikacji mogą mieć pełnoprawny zamiennik tradycyjnej wersji dokumentu. Z tego rozwiązania skorzystało już 120 uczelni w Polsce, które wydały już ponad 170 tysięcy mLegitymacji. Zachęcamy kolejne” – powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

mLegitymacje są wydawane zarówno studentom uczelni publicznych, jak i prywatnych. Aby mieć możliwość korzystania z cyfrowej wersji legitymacji, student lub studentka musi mieć telefon z systemem operacyjnym Android lub iOS. Dokument należy aktywować poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany na uczelni.

MLegitymację studencką wydają m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Wrocławski.

Jak działają mLegitymacje?

MLegitymacja studencka działa tak jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzimy, że jesteśmy studentem lub studentką oraz skorzystamy z ulg i zwolnień. Można także potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik potwierdzi m.in. imię, nazwisko i zobaczy zdjęcie z dokumentu w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność mLegitymacji studenckiej.

mlegitymacje wzór

Elementy graficzne podlegające weryfikacji:

  • Hologram – element graficzny o zmiennej kolorystyce, uzależnionej od kąta pochylenia urządzenia mobilnego, w kształcie odpowiadającym Godłu Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Element dynamiczny – ruchomy element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę,
  • Data wydania legitymacji
  • Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
  • Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
  • Powtarzający się wzór tła