InPost zmieni zasady dostarczania paczek oraz niektóre opłaty po interwencji UOKiK.

UOKiK przyjmował skargi od konsumentów na zasady odbioru i nadawania paczek za pośrednictwem InPost. Dotyczyły one między innymi przekierowania paczki do innego paczkomatu bez zgody konsumenta oraz dodatkowych opłat za weryfikację błędnych wymiarów paczki.

Skargi, które wpłynęły do UOKiK dały podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Sprawdziliśmy, czy problemy poruszane przez konsumentów mają miejsce. W trakcie postępowania spółka dostosowała się do naszych zastrzeżeń. Część zmian została już wdrożona, co mogli już odczuć konsumenci korzystający z tych usług

– Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Co InPost Paczkomaty zmieni w wyniku interwencji?

Brak domyślnego przekierowania paczek

Konsumenci skarżyli się na automatyczne przekierowywanie paczek do innego Paczkomatu, kiedy docelowy był przepełniony. Zdarzało się, że zostało dostarczane do dalszego, niż było to potrzebne. teraz  będzie To maksymalnie 2 km w linii prostej. Dodatkowo, po jednym dniu paczki powrócą do Paczkomatu, który był wybrany jako pierwszy.

Brak dopłat za weryfikację wymiarów paczki

InPost pobierał dodatkową opłatę za weryfikację gabarytów przesyłki. Było to naliczane po wykonaniu usługi. W 2022 roku InPost rezygnuje z pobierania tej opłaty.

Wydłużenie czasu na odbiór paczki z punktów niedostępnych w niektóre dni tygodnia

Zostanie wydłużony czas odbioru przesyłek z punktów, do których jest ograniczona dostępność. Przykładowo, kiedy punkt znajduje się w zamkniętym sklepie w niedziele handlowe to jego czas odbioru będzie się wydłużał o 24h za każdy dzień, w którym był niedostępny. Zmiany te będą wprowadzone w 2022 roku.

Według mnie brakuje w sumie jeszcze opcji przedłużenia możliwości odbioru  paczki w inny sposób niż płatny SMS oraz przydałaby się możliwość przekierowania paczek do innego miejsca przed wydaniem do doręczenia.