UPC Polska będzie musiało zapłacić 12,5 mln zł kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak kończy się naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Co dokładnie się stało?

Do UOKiK wpłynęły liczne skargi na UPC Polska. Operator naliczał nieprawidłowe opłaty za rezygnację z usług przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy. Przykładowo, przy koście całej umowy, wynoszącym 3100 zł, kara to aż 11 000 zł. Nie lepiej wyglądało to u innych klientów.

UPS Polska 2

Takie zachowanie UPC Polska należy ocenić jako naganne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i społecznym. UPC musi zmienić nieuczciwą praktykę oraz zwrócić konsumentom kwotę, która przewyższała sumę opłat abonamentowych pozostałych do końca trwania umowy – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UPC Polska zapłaci 12,5 mln złotych kary i zwróci pieniądze poszkodowanym

Zostaliśmy poinformowani o tym, że opłata będzie wynosić 4000 zł. Kwota wypowiedzenia umowy jest absolutnie nieadekwatna do ceny za usługę – obecnie płacimy 60 zł za internet, więc całkowita kwota do końca umowy wynosiłaby 900 zł

Brzmi, jak żart, ale sytuacja jest poważna. Zerwanie umowy zawartej na czas oznaczony kosztuje w tym wypadku więcej niż opłata za jej kontynuowanie. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny polecił UPC natychmiastowe zaprzestanie stosowania takiej praktyki. To efekt licznych zgłoszeń konsumentów, którzy czuli się oszukani. Po uprawomocnieniu się postanowienia abonenci otrzymają zwrot niesłusznie pobranej kwoty, a operator będzie musiał zapłacić karę w wysokości 12 858 082 złotych. Oczywiście sprawa może przedłużyć się z uwagi na ewentualne odwołanie od decyzji.

R E K L A M A

Czym jest bobinka, plater, DCP i co robi kinooperator? O nowym cyklu DailyWeb słów kilka