Wieloletni rozwój technologiczny sprawił, że ocieplenie klimatu zdecydowanie nabrało prędkości. Możemy to zauważyć, chociażby po gwałtownie zmieniającej się pogodzie, która potrafi przybierać skrajne formy. Jednym z wielu czynników, które spowodowały tak dramatyczne zmiany w naszym klimacie, jest popularny sposób wydobywania energii. Mam tu na myśli energetykę węglową, która zwiększa emisję CO2 w powietrze.

Aby zapobiec katastrofie klimatycznej, Unia zatwierdziła ustawę, której głównym celem jest zmniejszenie wytwarzania się CO2. Oznacza to, że każdy kraj należący do Unii Europejskiej ma czas do 2030, aby zmienić swój sposób pobierania energii. Również dotyczy to Polski, która dotychczas głównie korzystała z energetyki węglowej i gazowej. Na szczęście, z odsieczą przychodzi spółka PGE, która postanowiła wybudować największy kompleks energii odnawialnej w Polsce.

PGE

Odłóżmy PGE na bok i odpowiedzmy, czym jest energia i jak możemy ją pozyskiwać

Energia. Termin, który określa pewną wielkość w dziale fizyki. To dzięki niej wszelaka materia może wytwarzać ciepło oraz siłę napędową, która pozwala na dalszy rozwój jednostek. Dla ludzi jest ona szczególnie ważna, ponieważ energia zasila wszystkie możliwe wynalazki technologiczne oraz zapewnia nam ciepło. Jednak za nim się ją użyje, trzeba ją skądś wydobyć. Generalnie ze względu możliwości wydobywania energii możemy wyróżnić dwa rodzaje źródeł energetycznych:

R E K L A M A

Źródła nieodnawialne, do których zaliczamy:

  • źródła węglowe
  • źródła gazowe
  • źródła ropy naftowej

Źródła odnawialne, czyli:

  • biomasę
  • biopaliwa
  • biogazy
  • źródła opierające się na reakcjach jądrowych

Ograniczenia dla źródeł odnawialnych

PGE

Jak już wspomniałam, w Polsce głównie korzysta się z energetyki węglowej oraz gazowej. Po unijnych restrykcjach oraz sytuacji na Ukrainie ceny nieodnawialnych surowców energetycznych zdecydowanie pójdą w górę co już duża część z was może odczuć, dotykając wychudzony portfel. Toteż ważne jest, aby pojawiło się więcej alternatywnych źródeł energii, takich jak podłoża odnawialne. Jednak nie zawsze możemy z nich skorzystać.

Głównym ograniczeniem dla odnawialnych źródeł energii jest to, że są one bardzo uzależnione od położenia geograficznego kraju. Chodzi o to, że klimat panujący na danym terenie może być bardziej lub mniej korzystny dla pozyskiwania satysfakcjonującej ilości energii ze źródeł odnawialnych.

Przykładowo w Polsce najchętniej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej jest biomasa. Wynika to z po prostu z tego, że Polska jest głównie krajem rolniczym. Natomiast zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie energii słonecznej, ponieważ Polska nie jest regionem szczególnie nasłonecznionym.

PGE i żywioł wiatru

PGE

Aby pomóc Polsce przejść na źródła energii odnawialnych, wielu inwestorów decyduje się na rozwiązania pro ekologiczne. Również spółka PGE, zajmująca się dostarczaniem energii ludziom,  postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Polska Grupa Energetyczna postanowiła wybudować największy w Polsce magazyn energii , pochodzącej ze źródła odnawialnego. Jego głównym element będą wiatraki. Nie bez powodu kompleks ma powstać na Pomorzu.  Ma on wykorzystywać nadmorskie wiatry, aby wytwarzać energię. Termin ukończenia budowy kompleksu wiatrakowego to 2026 rok.

Czy wiatraki to dobry ruch?

Osobiście, uważam, że inwestycja PGE w odnawialne źródła energii, w tym przypadku w wiatraki jest bardzo korzystna. Tym bardziej, jeżeli kraje unijne mają do 2030 roku znacznie zredukować energetykę węglową. Dzięki wiatrakom Polska będzie mogła korzystać z odnawialnych źródeł energii, które zdecydowanie zmniejszą poziom emisji CO2. W konsekwencji nie będziemy musieli płacić horrendalnie wielkich kar Unijnych, a nasze środowisko będzie zdecydowanie bardziej zadbane.

Netflix wprowadza funkcję „dodaj dom”. Koniec swobodnego współdzielenia konta