NASK – Państwowy Instytut Badawczy, przygotował kolejny raport o świadomości młodzieży oraz jej rodziców w temacie technologii, treści w internecie i korzystania z samego medium.

Co tu dużo mówić, po prostu nie jest dobrze. Polskie nastolatki nie mają świadomości, jakie zagrożenia mogą spotkać ich w internecie. Rodzice nie stosują aplikacji ani innych metod ograniczania korzystania z internetu przez swoje dzieci. Brak jest dialogu między młodzieżą a rodzicami. Nie ma też kontroli, a więc i informacji, co faktycznie dzieci robią w internecie i jak bardzo są uzależnione od swoich smartfonów.

Nowy raport „Nastolatki 3.0” nie pozostawia złudzeń

Raport NASK został przeprowadzony w okresie lockdownu. Respondentami badania były uczennice i uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej, 2 klasy szkoły ponadpodstawowej oraz rodzice i opiekunowie prawni z 16 województw. Te okoliczności są niezwykle istotne, gdyż czytamy w raporcie m.in.:

Obecnie nastolatki spędzają w sieci średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut.

oraz:

Rodzice nie doszacowują czasu, jaki ich dzieci spędzają w internecie, oraz nie kontrolują korzystania z sieci w godzinach nocnych. Z odpowiedzi dorosłych respondentów wynika, że wspólny czas spędzany z dziećmi w gospodarstwie domowym nie jest przeznaczany przez opiekunów na budowanie relacji.

Nastolatki i przemoc w internecie

Według raportu „Nastolatki 3.0” młodzież pozostaje bez większego nadzoru rodziców gdy korzysta z internetu. Wszyscy jesteśmy narażeni na masę niebezpieczeństw podczas użytkowania aplikacji społecznościowych czy forów internetowych głównie ze strony innych osób.

Co piąty nastolatek przyznaje, że doświadczył przemocy w internecie. Najczęstszymi jej przejawami są: wyzywanie (29,7%), ośmieszanie (22,8%) czy poniżanie (22%). Kategoria nastolatków, która relatywnie najmocniej jest obciążona problematycznym użytkowaniem internetu, to dziewczęta uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej.

Raport „Nastolatki 3.0” NASK powstał z myślą o nauczycielach, rodzicach i opiekunach prawnych młodzieży. Zawiera wiele niepokojących danych, które wcale nie muszą oznaczać tragedii. Młodzieży niezbędna jest opieka i zaufanie, które mogą znaleźć u dorosłych – osób najbliżej siebie. Rolą dorosłych jest edukacja i opieka nad nastolatkami, które od najmłodszych lat są aktywne w internecie. Rozmowa z młodzieżą i wykazanie zainteresowania może być dobrym początkiem świadomego korzystania z internetu.