Ostatnie lata dobitnie nam pokazują, że ochrona, zachowanie, a także poprawa stanu środowiska naturalnego leżą dziś przede wszystkim w naszych rękach. I choć ekologiczne wybory, których dokonujemy, są niezwykle ważne, to jednak ogromna część “zielonej rewolucji” wciąż leży w gestii firm. Branża technologiczna, by kojarzono ją ze słowem “green”, przeszła wielką zmianę pod tym kątem. “Bycie eko” na pokaz zasługuje jedynie na “greenwashing”. Jak sprawić, by działania na rzecz Ziemi postawić faktycznie w centrum uwagi?

Każdy sprzęt elektroniczny składa się z określonych surowców, w tym tych niezwykle cennych jak m.in. złoto, platyna czy srebro. Według danych m.in. UNEP (United Nations Environment Programme) każdego roku produkuje się ponad 50 milionów ton e-odpadów. Niestety tylko 20% z nich jest poddawana recyklingowi. To wielka szkoda, bo wartość zużytego sprzętu elektronicznego odpowiada 62,5 biliona dolarów, czyli wynosi więcej niż PKB większości krajów świata. A to wszystko dlatego, że w tonie elektroodpadów jest ponad 100-krotnie więcej złota niż w tonie rudy tego szlachetnego metalu. Warto nadmienić przy tym, że według “The Global E-waste Monitor 2020” liczba produkowanych e-odpadów rokrocznie wzrasta. Do 2030 r. zużyte produkty z baterią lub wtyczką osiągną 74 miliony ton!

R E K L A M A

ekologiczne 2

Ekologiczna postawa zaczyna się od elektrooszczędności

Na szczęście wiele zielonych strategii przedsiębiorstw z branży zakłada tworzenie ekologicznej technologii i opartych na niej produktów, z których korzysta coraz więcej użytkowników na całym świecie. Tym bardziej że branża tech jest dziś także ściśle powiązana z innymi gałęziami przemysłu, jak chociażby z motoryzacją czy RTV i AGD.

Dla przykładu działająca głównie w branży komputerów i laptopów firma Acer stworzyła nową linię Vero, w skład której wchodzą: laptopy, monitory, Chromebooki, komputery AiO (All-in-One), komputery stacjonarne i akcesoria, które z założenia mają być przyjazne dla środowiska. Pomysłem stojącym za ich projektem jest idea 3R: reduce, reuse, recycle.

Jak przekłada się to na praktykę? Jednym z charakterystycznych elementów linii Vero jest na przykład plastik z recyklingu, który wykorzystano do wykonania różnych elementów sprzętów. Na przykład obudowa notebooka Aspire Vero wykonana jest w prawie 30% z tworzyw PCR. Z kolei jego klawiatura zawiera w sobie aż 50% tego surowca. Acer stawia też na plastik wyławiany z mórz i oceanów, który po przetworzeniu jest wykorzystywany np. do wykonania touchpada.

Ale plastik z recyklingu to nie wszystko. Branża tech podobny kierunek obrała także pod kątem papieru, który jest wykorzystywany w opakowaniach dla sprzętu komputerowego. Ponad 95% surowców, z których są wykonane pudełka, to właśnie materiały papierowe, co pozwala ograniczyć ilość plastiku w obiegu gospodarki. Co więcej, wspomniany Acer pokazuje, że można iść jeszcze dalej – jego opakowania dla laptopów w 100% pochodzą z materiałów z odzysku.

ekologiczne 3

W ramach innych rozwiązań, o których warto wspomnieć, jest jeszcze, chociażby aplikacja do zarządzania zużyciem energii przez nasz komputer.

Ale ekologiczna technologia produktów to nie tylko strategiczne założenia, design i wdrożenie, tylko realne zadowolenie klientów. To oni używają nowych eko komputerów, zwiększając każdego dnia swoją świadomość na temat potrzeb środowiska naturalnego oraz ekologicznych misji i zielonych wartości firm z branży.

Zielone cele włączone w strategie przedsiębiorstw

Niektóre firmy komputerowe aktywnie reagują na trudną sytuację, z jaką zmaga się Ziemia. Podjęły konkretne działania wpisane w długoletnią strategię marek polegające na redukcji zużycia plastiku, zamkniętym obiegu produkcji oraz systemowej zbiórce zużytych produktów. Cele te oparte są na konkretnych wskaźnikach liczbowych, które weryfikowane są na etapie wdrażania poszczególnych zadań. I tak np. Acer dostrzegł wartość w projektowaniu opakowań w taki sposób, by można je było ponownie wykorzystać. Dlatego produkcję nowych pudełek na komputer zredukowano aż o 63%. Inne firmy z branży także wybierają przyjazne dla środowiska materiały i substancje czy redukują odpady wytwarzane podczas produkcji.

Acer Chromebook Vero 514: niedrogi, ekologiczny laptop z ChomeOS dołącza do linii Vero

Zielone cele włączone w strategię przedsiębiorstw osiąga się jednak nie tylko poprzez projektowanie dużych działań i związane z nimi jeszcze większe założenia osiąganych rezultatów. Środowiskowe cele to też, a może przede wszystkim, oddolne inicjatywy, które dotyczą lokalnych oddziałów firm oraz akcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zielony CSR jako przykład szczególnie cennych projektów w trosce o Ziemię

CSR to wszelkie akcje służące społeczeństwu i poszczególnym grupom społecznym. Rozumiane są jako coś więcej niż wsparcie finansowe czy rzeczowe, które jest zaledwie środkiem do znacznie wyższego celu. Nadrzędną ideą jest inwestycja w edukację, ochronę zdrowia, ekologię czy wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez m.in. organizację kampanii społecznych, publikację raportów, a także realizację programów wsparcia z partnerami gospodarczymi.

Społeczna odpowiedzialność firm podkreśla z jednej strony relację pomiędzy przedsiębiorstwem a społeczeństwem, z drugiej silnie akcentuje ważną rolę biznesu i jego etycznych postaw wobec społeczności lokalnej/regionalnej, narodowej, nawet międzynarodowej. A także względem ochrony środowiska naturalnego. Proekologiczne zadania, które można nazwać zielonym CSR, zaskarbiły sobie miano równie istotnych co działania charytatywne, programy dla pracowników i ich rodzin czy inicjatywy na rzecz instytucji edukacyjnych oraz ochrony zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ aktualny stan przyrody w sposób bezpośredni wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną ludzi, a także funkcjonowanie zwierząt.

Prawdą jest, że obecnie nasza planeta cierpi. Jest silnie zanieczyszczona. Zarówno atmosfera, wody i lądy odczuwają skutki negatywnych ludzkich działań. To co możemy zrobić sprowadza się do prób odwrócenia złej sytuacji poprzez sukcesywne zmniejszanie skali zniszczeń.

Zielony CSR w praktyce to wsparcie poszczególnych grup społecznych oraz społeczeństwa za pośrednictwem promocji ważnych wartości w kampaniach społecznych. Wśród nich jest m.in. kampania Acer “Join the green race”, angażująca społeczeństwo do dbania o Ziemię. Zielony CSR to także realna pomoc konkretnym instytucjom, które wykonują zadania z zakresu ekologii. Dlatego Acer Polska wraz ze sklepem x-kom wsparł Fundację MARE, działającą na rzecz ochrony ekosystemu Bałtyku poprzez m.in. łowienie plastiku z morza. To nie tylko potrzebne działania, ale wręcz niezbędne do tego, by obecne pokolenia, ale także te przyszłe, miały szansę na lepsze życie na Ziemi.

Producent realizuje także globalne inicjatywy. Project Humanity, uruchomiony już w 2017, edukuje, a w tym zachęca pracowników i dostawców, do wprowadzania pozytywnych zmian w środowisku naturalnym. Tym samym uczy, że każdy z nas jest mieszkańcem planety Ziemia i ma realny wpływ na kondycję globu oraz stan jego zasobów. To odpowiedzialne podejście do problemu, czyli kształtowanie nowych przekonań, postaw i zachowań, które będą i już wspierają środowisko naturalne. Jednocześnie cel ten ma znaczenie i wymiar nie tylko symboliczny, ale w pełni praktyczny. Ludzie zaczynają myśleć i czuć inaczej. Powoli rozumieją, że mogą, a nawet muszą dać swój wysiłek, by oni sami i ich dzieci cieszyli się jeszcze długo życiem na Ziemi w warunkach niezagrażających wszelkiemu życiu.

Kompleksowość zielonych zadań

Producenci sprzętu, oprogramowania i usług, zajmują się także badaniami, projektowaniem, sprzedażą marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Robią to nie tylko przekazując środki finansowe, budując strategię produktów na ekologicznych celach, ale także nieustannie nawiązując nowe partnerstwa i realizując nowe eko projekty. Inicjatywy są bardzo pożądane, bo służą zarówno dobru oraz rozwoju firm, jak i społeczeństwom w ujęciu globalnym.

Acer chce, by w ciągu najbliższych 3 lat, czyli do 2025 roku, 30% zawartości jego podstawowych produktów stanowiły tworzywa sztuczne. Firma zobowiązała się także do uzyskania zeroemisyjności do roku 2035, integrując partnerów biznesowych w celu opracowania zrównoważonej inteligentnej strategii tworzenia wartości ESG (Environment, Social, Governance) – Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność, Ład Korporacyjny i przekształcenia jej w przewagę konkurencyjną.

Warto podkreślić, że już dziś wiele krajów bierze udział w proekologicznych inicjatywach producentów komputerów, a środowiskowe plany firm sięgają do co najmniej 2035 roku.

Łukasiewicz i ekologia: oszczędzaj, stając się nowoczesnym i ekologicznym biznesem. Rozmowa z Piotrem Dardzińskim