Obecnie na najpopularniejszej platformie video istnieją miliony niezwykle wartościowych i merytorycznych kanałów w wielu językach świata. Oglądając je, nierzadko uczymy się nowych umiejętności, nabywamy kolejne porcje wiedzy i poszerzamy swoje horyzonty.

Badanie Kantar przeprowadzone na zlecenie YouTube wykazało, że osoby w każdym wieku chętnie uczą się z filmów dostępnych w tym serwisie. Aż 90% osób dorosłych przyznaje, że filmy na YouTube pomagają im w zdobywaniu nowych umiejętności związanych z ich hobby lub zainteresowaniami. Z kolei 72% nastolatek i nastolatków korzysta z platformy, aby pomóc sobie w nauce.

INFOGRAFIKI 2021 10 13 2

Okazuje się, że kadra nauczycielska podsyła materiały naukowe swoim uczennicom i uczniom do nauki. Jest to o tyle ciekawe, że przecież oświata i plan nauczania polskiego szkolnictwa nie zakłada wykorzystywania do zajęć dydaktycznych materiałów dostępnych na YouTube. Co więcej, co trzecia nastolatka i co trzeci nastolatek deklarują, że filmy pochodzące od twórczyń i twórców z YouTube’a były również prezentowane podczas lekcji online.

Nauka na YouTube w praktyce

Największą popularnością cieszą się praktyczne treści – wskazówki jak rozwiązać zadania domowe, jak przygotować się do klasówki czy sprawdzianu (68%). Zdecydowana większość użytkowników korzystających z YouTube podczas nauki zdalnej – zarówno nastolatków (14-17 lat), jak i dorosłych (rodzice dzieci w wieku 7-13 lat) – ocenia bardzo pozytywnie przydatność materiałów, które oglądają – odpowiednio 86% i 90%. Materiały są zrozumiałym i szybko dostępnym źródłem informacji.

28% regularnych użytkowniczek i użytkowników YouTube w wieku 14-65 lat uczy się nowych, praktycznych rzeczy częściej niż przed pandemią. I podobny odsetek osób korzysta w tym celu z materiałów, które są na YouTube.

INFOGRAFIKI 2021 10 13 5