Rynek IT ciągle się rozwija. Ameryki, ani Javy nie odkryłem. No Fluff Jobs opublikował raport za 2022 rok. Znamy m.in.  dane o orientacyjnych zarobkach, zapotrzebowaniu w branży IT, czy kategorii, w których poszukiwani są specjaliści.

Rynek IT w 2022 roku podsumowuje No Fluff Jobs swoim najnowszym raportem. Co z niego wynika? Otóż — otrzymaliśmy całkiem sporo pozytywnych danych. W stosunku do 2021 roku wynagrodzenia dla seniorów IT poszły w górę o 1/5, co daje maksymalną pensję na pułapie 25 tysięcy złotych netto. Poziom mid oscyluje na poziomie 14 do 20,2 tys. złotych netto, natomiast junior to kwota między 6, a 9,5 tys. złotych netto. Ponadto 2022 rok dał nam 8% więcej ofert o pracę w branży IT i lukę branżową na poziomie 150 tysięcy osób! Najwięcej specjalistów szuka się w takich kategoriach jak Backend, Frontend i Fullstack. Poniższy wykres prezentuje szczebelki wynagrodzeń w poszczególnych sekcjach.

R E K L A M A

Rynek IT

Rynek IT według raportu No Fluff Jobs za 2022 rok to przede wszystkim dobry czas dla seniorów IT

Rynek IT cały czas się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów w poszczególnych działach. Trzy główne kategorie związane z programowaniem (Backend, Frontend i Fullstack) stanowią blisko połowę wszystkich ogłoszeń o pracę na rynku IT, z czego ta pierwsza to 27,7% wszystkich publikacji. Największe wzrosty w liczbie ogłoszeń spośród głównych kategorii IT odnotowano w Supporcie (58% więcej), Big Data (39%) i Business Analysis (17%). Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs skomentował kondycję i zapotrzebowanie obecnego rynku IT

Potrzeby rekrutacyjne firm w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej są cały czas wysokie. Nawet w czasie doniesień z Zachodu o zwolnieniach lub wstrzymaniu nowych zatrudnień sytuacja w naszej części kontynentu niewiele się zmienia. Pracodawcy(-czynie) wciąż potrzebują wykwalifikowanych specjalistów(-tek) IT, a luka kadrowa powiększa się z każdym rokiem.

rynek IT

Jakie kategorie na rynku IT są najbardziej opłacalne?

Rynek IT w kontekście umów B2B bez zmian odnotowuje najwyższe zarobki w kategoriach: DevOps (19-26,9 tys. złotych +VAT), Big Data (19,6-26,7 tys. złotych +VAT), AI (17-25,9 tys. złotych +VAT) oraz Security (18-25 tys. złotych +VAT). Natomiast jeśli chodzi o wzrost zarobków o statystykach między 18, a 26 procent tyczy się kategorii takich jak:  Support, Project Management, Big Data oraz Mobile. Przy umowie o pracę na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć specjaliści w działach: DevOps i Big Data (15-21 tys. złotych brutto) oraz Product Management, AI i Security (14-20 tys. złotych brutto), a najwyższe wzrosty w 2022 roku zaliczył Project Management. Tomasz Bujok i tę formę zatrudnienia oraz dane segmenty odpowiednio skomentował:

Z roku na rok w topie najlepiej opłacanych kategorii są Big Data, DevOps, Security oraz AI. Zwłaszcza w tym ostatnim obszarze możemy zaobserwować ogromny postęp tak w liczbie nowopowstających rozwiązań AI (np. ChatGPT, Lensa), jak i w pojawiających się stanowiskach. To nowy, gorący trend na całym świecie, a specjaliści(-tki) od sztucznej inteligencji, machine learningu i NLP są teraz rozchwytywani(-e) na rynku pracy. To oznacza też, że rosną nie tylko liczba ogłoszeń we wspomnianych kategoriach, lecz przede wszystkim stawki, jakie dziś trzeba zapłacić, by pozyskać topowych(-e) specjalistów(-tki) z tych dziedzin

rynek IT

Rynek IT i zapotrzebowanie na dane umiejętności. SQL, Java, JavaScript i Python na szczycie

Kończąc raport o kondycji rynku IT za 2022 rok dane jasno mówią jakie umiejętności programistów są najbardziej pożądane i najbardziej opłacalne finansowo. Na pierwszym miejscu uplasował się SQL, który pojawił się w ponad 18,4% ogłoszeń. Tuż za nim znalazły się Java (17,1%) i JavaScript (16,9%). Czwarte miejsce należy do języka Python, który zaliczył 13% wzrostu w medianie dolnych i aż 24 % wzrostu w medianie górnych widełek. 

Reasumując – rynek IT cały czas się rozwija, co oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem w czasach postępującej technologii. Z powyższymi danymi nie wszyscy pewnie się zgodzą, ale to średnie dane z ogólnych wynagrodzeń. I może niektóre kwoty wydadzą się wam nieprawdziwe, to zapotrzebowanie na rynku na dane stanowiska czy umiejętności mogą nam dać całkiem pożyteczne dane.

Digital marketing: 10 trendów, które zawładną rokiem 2023