Przeglądając zagraniczne, głównie anglojęzyczne, blogi poświęcone tworzeniu aplikacji i oprogramowania coraz częściej można natknąć się na enigmatycznie brzmiące słowo „Kanban”. Co oznacza? Skąd się wzięło? Co ma wspólnego ze światem software developerów? Jakie ma znaczenie dla specjalistów z tej dziedziny i czy można jej spotkać w innych branżach?

Kanban opracowano i wdrożono po raz pierwszy w latach ’50 ubiegłego wieku jako element systemu produkcyjnego w zakładach Toyoty. Słowo „kanban” pochodzi z języka japońskiego, „kan” to „widoczny”, natomiast „ban” oznacza kartkę papieru. Nazwa ta dobrze oddane charakterystykę tego rozwiązania. Termin „Kanban” oznaczał w systemie produkcyjnym Toyoty plastikową lub papierową kartę pełniącą rolę zlecenia produkcyjnego.

Ilustruje liczbę podzespołów, niezbędnych na danym stanowisku oraz ich obieg pomiędzy poszczególnymi  stanowiskami. W miarę upływu czasu Kanban zyskał status metody zarządzania produkcją, zaliczaną do systemów ciągnionych („pull”), w których proces produkcji jest uruchamiany po złożeniu zamówienia przez klienta ( a nie na podstawie przewidywań dotyczących liczby zamówień). Stwierdzono, że metoda Kanban pozwala na zapewnienie ciągłego przepływu podzespołów w procesie produkcyjnym, zwiększa wydajność i efektywność pracowników, a także umożliwia optymalizację procesów i stopniowe obniżanie kosztów.

Kanban w procesie wytwarzania oprogramowania

Ponieważ proces wytwarzania oprogramowania bywa czasem porównywany do linii produkcyjnej, dlatego też pod koniec lat ’90 pojawiło się zainteresowanie metodą Kanban wśród osób związanych z software developmentem. Poszukiwano wówczas technik, które pozwoliłyby na szybszą i wydajniejszą pracę nad nowymi programami i systemami informatycznymi. Prekursorem i popularyzatorem zastosowania metody Kanban w obszarze inżynierii oprogramowania jest David J. Anderson, który w swoim pracach poświęconych temu podejściu bazował na własnych doświadczeniach z pracy z zespołami w firmach Microsoft i Corbi.

Kanban w dowolnym procesie

Obecnie zastosowanie metody Kanban nie jest już ograniczone jedynie do produkcji czy tworzenia oprogramowania. Z powodzeniem stosuje się ją w logistyce czy służbie zdrowia. Kanban jest wykorzystywany przez supermarkety, banki, agencje marketingowe i eventowe, działy HR oraz blogerów. W odniesieniu do wszystkich tych obszarów, oraz niezliczonej liczby niewymienionych, stosuje się takie same, proste zasady pracy.

Zasady Kanban

Według Davida J. Andersona metoda Kanban opiera się na trzech głównych zasadach.

1. Wizualizacja procesu przy pomocy tablicy Kanban, podzielonej na kolumny odpowiadające kolejnym etapom procesu (np.  analiza, wytwarzanie, testowanie, wdrażanie, zakończone) . Zadania w postaci kart „przepływają” przez tablicę od lewej do prawej strony.

2. Określenie limitów pracy w toku (WIP limits),  oznaczające liczbę zadań które jesteśmy w stanie wykonywać w danej jednostce czasu. Sprowadza się do ustalenia maksymalnej liczby zadań, które znajdują się w jednej kolumnie.

3. Prowadzenie systematycznego pomiaru w celu optymalizacji procesów.

Tablica Kanban

Podstawowym narzędziem metody Kanban jest tablica. Biała, magnetyczna, podzielona na kolumny. Na tablicy umieszczane są karteczki opisujące poszczególne zadania do wykonania. Jednak taka tablica nie koniecznie musi zajmować miejsce na ścianie. Popularnym rozwiązaniem, coraz częściej stosowanym w firmach o różnym profilu działalności, są wirtualne tablice. Ich najważniejszą zaletą jest to, że są one dostępne z każdego miejsca o każdej porze, co czyni je szczególnie użytecznymi dla zespołów rozproszonych geograficznie lub gdy niektórzy członkowie zespołu pracują poza biurem. Tablice wirtualne są proste w użyciu (jedno kliknięcie myszką i mamy stworzoną nową karteczkę zadaniem, jeden ruch myszką i przesuwamy zadaniem do kolejnej kolumny ), oferują wiele dodatkowych możliwości ( np. dodanie dokumentu w postaci załącznika do karteczki lub dodanie zadania poprzez wiadomość e-mail), pozwalają precyzyjnie określić terminy, priorytety i przypisać do zadań odpowiednie osoby, a także uproszczają analizowanie przepływów pracy (dzięki funkcjom tworzenia wykresów). Ponad to można je również zsynchronizować z innymi systemami informatycznymi.

Wirtualna tablica Kanban made in Polska

Przykładem wirtualnej tablicy Kanban jest polska aplikacja Kanban Tool (www.kanbantool.com ), która w tym roku znalazła się w gronie piętnastu finalistów Start-up Fest 2012.

Kanban Tool już od kilku lat jest obecny na anglojęzycznym rynku oprogramowania dla biznesu. Posiada wiele użytecznych funkcji, usprawniających zarządzanie zadaniami i projektami, ułatwiających pracę zespołową oraz komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa. Twórcy aplikacji dbają, aby była ona ciągle udoskonalana i dostosowywana do potrzeb użytkowników, o czym informują na swoim blogu (https://kanbantool.com/blog). Kanban Tool otrzymał bardzo dobre recenzje w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Obecnie  aplikacja może się pochwalić 15 000 użytkowników na całym świecie.

Od niedawna wirtualna tablica Kanban Tool oraz strona www.kanabantool.com są dostępne w języku polskim. Co ważne, na rynek polski zostało przygotowane dokładne tłumaczenie pełnej wersji aplikacji ze wszystkim funkcjami, a nie jedynie jej uboższa wersja. Ponad to, polski użytkownik Kanban Tool’a ma pewność, że w razie jakichkolwiek pytań zostanie obsłużony szybko, profesjonalnie i … po polsku.