Jeżeli nowelizacja ustawy o prawach autorskich w US zostanie zatwierdzona, umieszczenie np. teledysku na swojej stronie nie będzie jak dotychczas wykroczeniem a przestępstwem a to w konsekwencji może skutkować 5 letnim pozbawieniem wolności. Co ciekawe, są warunki by umieszczenie takiego materiału miało znamiona przestępstwa. Materiał wideo musi zobaczyć co najmniej 10 osób w okresie 6 miesięcy i musi pozbawić budżet właściciela praw autorskich o 2,500 $ potencjalnych dochodów.

USA – kraj absurdów.