2FA (two factor authentication): metoda weryfikacji użytkownika polegająca na dodaniu kolejnej obok hasła i loginu formy uwierzytelnienia.

Adres: alfanumeryczny identyfikator, jaki musisz użyć do przeprowadzenia transakcji Bitcoin. Adres Bitcoin można porównać to do fizycznego adresu, emalia lub numeru konta bankowego. Zaleca się używanie nowego adresu dla każdej transakcji.

ALM (anti-money laundering): polityka giełd bitcoinowych mająca na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy m.in. poprzez proces weryfikacji użytkowników.

Altcoin: alternatywne wobec bitcoina kryptowaluty.

Asic: specjalistyczne urządzenia służące do wydobywania kryptowalut

Bit: podjednostka bitcoina. Jeden bitcoin to 1,000,000 bitów. Bit jest jednostką używaną do mniejszych transakcji.

Bitcoin: pisany wielką literą Bitcoin używany jest w opisach całej koncepcji lub jej technologii. Natomiast bitcoin pisany małą literą oznacza jednostkę obrachunkową.

Blok: jednostka przechowująca dane na temat grupy ostatnio wykonanych transakcji. Zawiera takie informacje jak hash, hash poprzedniego bloku i hash transakcji. Blok można uznać za otwarty, jeśli Blok hash SHA-256 całego bloku jest numerycznie poniżej aktualnego celu. Nowy blok zostaje otwarty średnio co 10 minut.

Blockchain (lub łańcuch bloków): w najprostszym ujęciu jest to zapis wszystkich bitcoinowych transakcji, jakie były dotąd potwierdzone. Więcej informacji o blockchain znajdziecie we wpisie Łukasza.

BTC: oznaczenie bitcoina. Opdowiednik PLN czy USD.

BTX: oficjalny skrót bitcoin na giełdzie.

Faucet: proces rozprowadzania darmowych monet (np. przy powstaniu nowej kryptowaluty, w celu jej rozpropagowania).

Fork: interwencja w blockchain i jego rozdział.

Giełda: miejsce wystawiania przez użytkowników ofert kupna/sprzedaży kryptowalut. Przykładem takiej giełdy jest Bitbay.net.

Główny łańcuch (main chain): najdłuższy blockchain.

Górnik (lub kopacz): oprogramowanie komputerowe stworzone do wielokrotnego obliczania hashy w celu stworzenia bloku i wydobycia bitcoinów, a także potwierdzenia transakcji w bloku.

Hash: używane w kryptografii pojęcie określające wynik obliczenia funkcji skrótu, która jest stosowana do szybszego porównania tabeli lub porównywania danych.

Hash Rate: wielkość sieci Bitcoin. Jest to pomiar mocy obliczeniowej komputerów kopaczy. Kopacze są nagradzani za wielkość udziału w sieci, więc są zachęcani do uzyskania jak największego hash rate.

Klucz prywatny: ciąg znaków będący potwierdzeniem prawa do korzystania w bitcoinów znajdujących się w naszym portfelu. Klucz jest unikalny i powinien być utrzymany w tajemncy.

Klucz publiczny: wywodzący się z klucza prywatnego ciąg znaków będący podstawą do stworzenia adresu.

Kopalnia (mining pool): grupa górników, którzy zjednoczyli swoje siły w celu szybszego odnalezienia kolejnych bloków.

Kopanie (lub wydobywanie) bitcoinów: odbywa się za pomocą komputerów wykonujących skomplikowane obliczenia matematyczne dla sieci, w celu potwierdzenia transakcji jej użytkowników.

Kryptografia: dyscyplina kryptologii, która zajmuje się szyfrowaniem (utajnieniem) informacji. Głównym zadaniem kryptografii jest opracowanie sposobów bezpiecznego przekazywania informacji, które uniemożliwia jej odczyt (rozszyfrowanie) przez osoby niepowołane.

Kryptowaluta (waluta kryptograficzna): rodzaj waluty cyfrowej, której emisja oparta jest na metodach kryptograficznych.

Nagroda: w momencie, gdy górnik znajdzie blok, zostaje on nagrodzony określoną liczną bitcoinów. Wartość nagrody jest pomniejszana o połowę co 4 lata w celu kontroli podaży.

Node: komputer włączony do sieci Bitcoin.

Nonce: unikalna liczba używana do zmiany wyniku hasha.

Opłata transakcyjna: dobrowolna opłata będąca nagrodą dla górników za potwierdzenie transakcji. Transakcje z wyższą opłata transakcyjną mają wśród górników większy priorytet, co z koleji wpływa na szybkość ich potwierdzenia.

P2P (peer-to-peer): oznacza zdecentralizowany system komunikacji sieciowej, który pozwala każdemu użytkownikowi bezpośrednią integrację z innymi, bez użycia pośredników.

Para kluczy: klucz prywatny oraz klucz publiczny. Niezbędne do generacji adresu i podpisania transakcji na przekazanie bitcoin.

Podpis: mechanizm pozwalający na udowodnienie własności bitcoina. W przeciwieństwie do prywatnego klucza podpis może być widziany i zweryfikowany przez sieć.

Podwójne wydatkowanie (inaczej double spending lub atack 51%): proces w którym, jeden z użytkowników próbuje przesłać bitcoiny jednocześnie dwóm różnym odbiorcom. W praktyce jest to sytuacja bardzo mało prawdopodobne, ponieważ wszystkie transakcje w sieci Bitcoin są weryfikowane przez sieć.

Portfel: konto użytkownika w sieci Bitcoin. Zawiera prywatne klucze i pokazuje łączną sumę kontrolowanych bircoinów, a także umożliwiające przelewanie i odbieranie bitcoinów.

Potwierdzenie: w momencie, gdy transakcja została przetworzona przez sieć, i prawdopodobieństwo jej wycofania jest bardzo niskie, dochodzi do jej potwierdzenia. Choć dla transakcji o niskiej wartości wystarczy jedno potwierdzenie, aby została ona uznana za bezpieczną, przyjmuje się, że dla większych transakcji potrzebne jest co najmniej 6 powiedzeń.

POW (proof of work – dowód wykonania pewnych czynności): zabezpieczenie sieciowe, polegające na tym, że użytkownicy muszą wykonać jednakowe dla wszystkich zadania. W świecie Bitcoin jest ono równoznaczne ze znalezieniem kolejnych bloków.

Satoshi: najmniejszy bitcoinowy nominał. 1 Satoshi = 0.00000001 BTC

Seed: słowa, z których generowane są Bitcoinowe adresy.

SHA-256: kryptograficzna funckcja skrótu wykorzystywana jako POW.

Transakcja z zerowym potwierdzeniem: zachodzi w momencie, gdy użytkownik sprzedaje towar lub usługę, nie czekając, aż transakcja zostanie dodana do blockchain. Potencjalnie może prowadzić do podwójnego wydatkowania.

Trudność: stopień trudności wydobycia nowego bloku. Służy regulacji prędkości tworzenia nowych bloków, tak aby nie powstawały one szybciej niż co 10 minut. Stopień trudności wydobycia zmienia się dodatkowo każdorazowo co 2016 bloków.

Jeśli uważasz, że jakiegoś terminu brakuje, lub został on niedokładnie wyjaśniony, daj nam o tym znać w komentarzach. Chętnie zaktualizujemy wpis o kolejne informacje.


Tekst jest częścią naszego cyklu Extra tydzień z Bitcoin. Materiał powstał dzięki BitBay.net