Co raz częściej słyszy się o trybie nocnym w telefonach. Tryb nocny odwraca kolory (biel zmienia na czerń) i pozwala komfortowo korzystać z aplikacji wieczorem lub słabym świetle. Wiele aplikacji m.in. Twitter i Feedly już oferuje przejście na ciemny tryb za pomocą jednego suwaka w ustawieniach.
Niestety iOS nie posiada oficjalnego wsparcia dla tego rozwiązania, lecz mamy dostęp do tzw. Night Shifta, który niestety tylko zmienia temperaturę kolorów na wyświetlaczu – dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie.

Jak włączyć tryb nocny?

Wchodzimy w ustawienia -> Ogólne -> Dostępność -> Zoom

W zakładce Zoom włączamy przełącznik „zoom” i „pokazuj kontroler”. Powinno się nam pojawić okno lupy i kontroler. Naciskamy na czterokierunkowy guzik, pojawia się na menu kontekstowe. Naciskamy wybierz filtr i tutaj mamy do wyboru różne odcienie (polecam „Skala szarości odwrócona”).
Aby uzyskać efekt odwrócenia koloru na całym ekranie naciskamy ponownie kółko i wybieramy z menu „Zoom pełnego okna” i następnie „Pomniejsz”. Wyłączamy opcje pokazuj kontroler. I już mamy night mode w całym interfejsie iOS.

Bez tytułu
Print screen niestety nie odzwierciedla do końca efektu naszej pracy, dlatego zachęcam do samodzielnego testu :)

Jak ułatwić dostęp do night mode?

Proces włączenia trybu nocnego był dosyć czasochłonny więc warto utworzyć sobie systemowy skrót.

Cofamy się do zakładki Dostępność, zjeżdzamy na sam dół i wybieramy „skrót funkcji dostępności”, wchodzimy i wybieramy zoom.
Voilà, gdy naciśniemy 3 razy na home button mamy możliwość przełączenia się między trybem nocnym i normalnym.