Narzędzie to zostało przygotowane za pomocą biblioteki jQuery, z kolei sama implementacja jest banalnie prosta – wystarczy umieścić odpowiedni kod w nagłówku i wywołać funkcję w sekcji body. Skrypt obsługuje skróty klawiszowe, do przesuwania widoku posłużą przyciski strzałek na klawiaturze.

Demo Pobierz