Zespół z Feinstein Institutes for Research opracowuje właśnie metodę poprawy warunków pracy medyków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Badania jak na razie rokują bardzo dobrze, a wstępne wyniki szacują, że obciążenie pracy pielęgniarek podczas jednej nocy, może być zmniejszone nawet o 20-25%. Czy sztuczna inteligencja udowodni, że jej zastosowanie w medycynie może po raz kolejny wspomóc cywilizację?

Bliźniak Księżyca to stalker Marsa?

Zapewne większość z nas, chociaż raz spędziła noc w szpitalu. Oddziały placówek zdrowotnych charakteryzują się specyficznymi procedurami i przepisami. Jednym z nich – dość uciążliwym zarówno dla jednej, jak i drugiej strony – jest sprawdzanie co kilka godzin stanu zdrowia i funkcji życiowych. Ustalony cykl dobowy pozwala na dokładne prześledzenie postępu choroby i leczenia oraz postawienie diagnozy. Regularne pomiary muszą także odbywać się w nocy, co często wiąże się z wybudzaniem chorego. Jak się okazuje, zakłócanie snu może mieć bardzo zły wpływ na stan psychofizyczny pacjenta oraz tok leczenia. Może to doprowadzić do zaburzeń poznawczych, dodatkowego stresu, nadciśnienia, a w efekcie zwiększenia pracy dla personelu.

AI dla pacjentów i pracowników szpitali

irwan iwe rbDE93 0hHs unsplash

Poszukując rozwiązania dla tak problematycznego odkrycia, zespół z Feinstein Institutes for Research przeanalizował pomiary parametrów życiowych pacjentów w szpitalach Northwell Health w Nowym Jorku w latach 2012–2019. Dane obejmowały takie aspekty, jak częstotliwość oddechu, tętno, skurczowe ciśnienie krwi, wiek oraz temperaturę ciała. Do analizy wykorzystano 24,3 mln pomiarów funkcji życiowych ze wszystkich 2,13 mln wizyt pacjentów łącznie.

NASA potwierdziła: jest woda na Księżycu – to zmienia niemalże wszystko

Badania zostały wykorzystane do opracowania narzędzia klinicznego, które za pomocą sztucznej inteligencji przewiduje stabilność pacjenta w nocy, eliminując potrzebę wykonania niezbędnych kontroli funkcji życiowych. Badania opublikowane w Nature Partner Journals Digital Medicine, wykazały, że sztuczna inteligencja popełniła jedynie dwa błędy sklasyfikowania pomiarów, na 10 000 pacjentów, którzy noc spędzili w szpitalu. Co więcej, owe pomyłki były zaledwie niewielkim problemem, bardzo łatwym do zniwelowania podczas rutynowego obchodu pielęgniarek.

Odpoczynek jest kluczowym elementem opieki nad pacjentem. Zostało dobrze udokumentowane, że zakłócony sen jest częstą dolegliwością, która może opóźnić wypis i powrót do zdrowia” – powiedział Theodoros Zanos, adiunkt w Instytucie.

possessed photography Uz0uQXvOtEY unsplash

Jak się okazuje, sztuczna inteligencja pomaga nie tylko pacjentom w nocnej regeneracji, ale także personelowi szpitala w codziennej pracy. Narzędzie obecnie jest wdrażane w kilku placówkach zdrowotnych w Nortwell Health i jeśli wypełni swoje obowiązki zgodnie z oczekiwaniami naukowców, zostanie zapewne rozpowszechniona na szerszą skalę. Nie jest to oczywiście pierwszy przypadek, gdzie wykorzystanie sztucznej inteligencji służy człowiekowi. Aktywny rozwój tej dziedziny nauki odgrywa coraz większą rolę w diagnozowaniu, analizie i monitorowaniu pacjenta, a nowoczesne technologie stają się integralną częścią systemu ochrony zdrowia.