Split payment – na czym polega?

Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie mechanizmu split payment pozwoli uszczelnić polski system podatkowy. Mówiąc najogólniej, rozwiązanie ma polegać na rozdzieleniu płatności za faktury na dwa konta. Na pierwsze trafiać będzie wartość netto, z kolei na drugie – należny podatek VAT.

Aktualnie opłacenie faktury jest proste – należność brutto jest w całości przelewana na wskazane przez dostawcę konto, który potem odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. W przypadku split payment przelew także ma być jeden, ale środki będą automatycznie dzielone między „normalne” konto firmy – gdzie trafi płatność netto – a konto VAT-owskie, gdzie trafiać będzie podatek. Co więcej, ten drugi rachunek będzie mógł być wykorzystany jedynie do przelewu VAT na rzecz innego podmiotu lub fiskusa. Warto  dodać, że z założenia split payment dotyczyć będzie tylko płatności za transakcje w formie elektronicznej – mówi specjalista z firmy itelligence, która specjalizuje się we wdrażaniu i rozwoju systemów SAP.

Przepisy prawne dotyczące split payment

Dla przedsiębiorców w Polsce najważniejsze są w zasadzie dwie informacje dotyczące split payment. Pierwsza z nich to przesunięcie wejścia w życie przepisów z pierwotnie proponowanego 1 stycznia na 1 kwietnia 2018 roku. Jak przyznaje Ministerstwo Finansów przesunięcie jest związane z koniecznością wdrożenia odpowiednich rozwiązań informatycznych przez banki.

Drugą podstawową kwestią dotyczącą wprowadzenia split payment jest dobrowolność jego stosowania.  Oczywiście Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiednie zachęty, aby przekonać firmy do wykorzystania tej możliwości. Przykładowo, podmioty wykorzystujące split payment nie będą objęte przepisami o solidarnej odpowiedzialności z dostawcą czy sankcji VAT-owskiej, a także nie zapłacą karnych odsetek za zwłokę w płatności.

Split payment – wdrożenie zmian

Z punktu widzenia uczciwego przedsiębiorcy koncepcja split payment jest godna uwagi.  Na korzystających z tego rozwiązania czekają korzystne regulacje prawne. Jednka firmy, które zdecydują się na wykorzystanie nowych przepisów finansowych muszą wprowadzić odpowiednie zmiany w swoich systemach IT.

Split payment ma bezpośredni wpływ na system rozliczeń i transakcji. Firmy zaintresowane tym modelem powinny upewnić się, czy bank obsługujący ich płatności uruchomił zgodnie z przepisami bezpłatne konto na płatności VAT. Druga kwestia to aktualizacja używanego oprogramowania biznesowego. Warto już dziś skontaktować się ze swoim partnerem obsługującym posiadany system finsnowy czy klasy ERP, by poznać możliwości dostosowania systemu o nowe przepisy prawne  – dodaje specjalista z firmy itelligence, dostawcy usług SAP i outsourcingu IT.