Bezpośrednią konsekwencją tak gwałtownego tempa cyfrowej transformacji jest ogromny wzrost ilości informacji, które każdego dnia są przetwarzane w obecnie istniejących centrach danych. Rozbudowa i modernizacja posiadanych Data Center lub stworzenie nowych obiektów tego typu jest w najbliższych latach koniecznością dla praktycznie każdego biznesu, który chce efektywnie funkcjonować we współczesnych realiach rynkowych.

Jak powinna być zaprojektowana nowoczesna infrastruktura IT?

Analitycy przewidują, że do 2025 roku ilość przetwarzanych danych wzrośnie co najmniej kilkukrotnie: o ile dziś przez obiekty Data Center przepływa około 33 zettabajty danych rocznie, to już w 2025 roku wartość ta ma sięgnąć nawet 175 zettabajtów. Tradycyjnie projektowana infrastruktura IT już dziś jest w wielu przypadkach niewystarczająco wydolna, nieekonomiczna kosztowo oraz niedostatecznie zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem, a w najbliższej przyszłości wymagania stawiane obiektom Data Center będą sukcesywnie wzrastać.

Nowoczesne centra danych powinny być projektowane nie tylko z myślą o spełnianiu bieżących potrzeb organizacji, w której zostaną wdrożone, ale również z uwzględnieniem dynamiki zmian i potencjalnych potrzeb, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Niezbędne jest również zapewnienie skutecznych zabezpieczeń oraz możliwości rozbudowy Data Center w razie takiej konieczności. Specjaliści firmy Rittal wzięli pod uwagę wymienione uwarunkowania oraz szereg innych czynników, projektując platformę RiMatrix Next Generation.

Modernizacja obiektów Data Center – dlaczego warto?

Bezdyskusyjnym faktem jest, że wiele spośród istniejących centrów danych wykorzystywanych przez polskie firmy nie spełnia obecnych standardów bezpieczeństwa oraz wydajności, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie danego biznesu jako całości. Niemal każdy obiekt Data Center może jednak zostać zmodernizowany w oparciu o rozwiązania dostępne w ofercie marki Rittal. Jest to rozwiązanie znacznie tańsze, niż projektowanie i wdrażanie całego centrum danych od podstaw.

Standaryzowane komponenty i modularna struktura platformy RiMatrix NG pozwalają łatwo dostosować centrum danych do aktualnych potrzeb inwestora, a jednocześnie zapewniają pełną skalowalność i możliwość modyfikacji centrum danych do pożądanego standardu w przyszłości. Co bardzo ważne, możliwość stworzenia własnego Data Center dotyczy także podmiotów małych i średnich dzięki gotowym, wstępnie skonfigurowanym modułom RiMatrix S.

Platforma Data Center RiMatrix NG marki Rittal – bezpieczeństwo, wydajność, skalowalność

Każda infrastruktura IT jest projektowana w ściśle określonym celu, należy jednak pamiętać, że powinna ona nie tylko spełniać bieżące wymagania i potrzeby, ale również być na tyle elastyczna, by efektywnie spełniać swoje zadanie także w przyszłości. Dużym utrudnieniem w osiągnięciu tych celów przy pomocy tradycyjnych rozwiązań IT jest coraz silniejszy trend do specjalizacji centrów danych, błyskawicznie rosnąca ilość informacji do przetworzenia oraz duża dynamika zmian zachodzących we współczesnych realiach biznesowych.

Platforma RiMatrix NG to przykład innowacyjnego podejścia do wymienionych powyżej problemów – jej modułowa koncepcja umożliwia takie zaprojektowanie centrum danych, by w razie potrzeby dało się je łatwo i szybko dostosować do zachodzących zmian. Co szczególnie istotne dla inwestora, RiMatrix NG można dowolnie skalować pod każdym względem: m.in. przepustowości, wydajności, efektywności energetycznej, zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem czy ochrony przed awariami. To pozwala rozbudowywać Data Center stopniowo, w miarę potrzeb i z uwzględnieniem budżetu dostępnego w danym momencie na inwestycje w infrastrukturę IT.

Bezpieczeństwo centrów danych opartych na platformie RiMatrix NG wynika z zastosowania przez Rittal jedynie takich rozwiązań i technologii, które zostały przetestowane oraz zweryfikowane, uzyskując międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa. Dodatkowym atutem w tym zakresie jest wykorzystanie predefiniowanych komponentów oraz modułów o ściśle określonych parametrach pracy. Zwiększa to nie tylko bezpieczeństwo tworzonego lub modernizowanego Data Center, ale także skraca czas jego wdrożenia z uwagi na brak konieczności przeprowadzania długotrwałych testów oraz eliminację procedur dopuszczeniowych.

Z pełną ofertą Rittal można zapoznać się online na stronie firmy dzięki najnowszemu katalogowi innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu pod adresem: https://datacenter.rittal.com.pl/


Artykuł sponsorowany, dostarczony przez partnera.