Ranking zawodów 2024 ujrzał światło dziennie. No Fluff Jobs przeprowadziło badanie opinii wśród Polek i Polaków. Wszystko już wiemy!

Raport powstał na podstawie badania DIY, które wykonano na platformie Omnisurv w dniach 12–14 stycznia 2024 roku (CAWI). Przeprowadzono je na reprezentatywnej próbie 1000 pracujących i aktywnych zawodowo Polek oraz Polaków w wieku 18-64 lat.

Jakie zagadnienie obejmowało badanie? Ankietowani mieli za zadanie określić swoje nastroje w czterech obszarach: adekwatność zarobków, znaczenie społeczne zawodów, barometr skojarzeń (odczucia względem danej profesji) oraz postrzeganie zawodu w kontekście płci. Niektóre wyniki są… dosyć zaskakujące.

Ranking zawodów 2024 – są pewne zaskoczenia np. pozytywne postrzeganie policji

Raport zawodów 2024
Jakie zawody cieszą się pozytywnymi odczuciami, a które wręcz przeciwnie?

 

Mam wrażenie, że w opinii publicznej zawód policjanta nie jest zbyt szanowaną profesją. Jak wykazało badanie – większość uważa, że zarabiają oni za mało, a 41 procent ankietowanych wskazało, że mają dobre skojarzenia z Panami mundurowym. Właściwie to z Paniami, bo okazuje się, że tylko 46 procent było zdania, że zawód policjanta kojarzy się z płcią męską. Ciekawa statystyka, tym bardziej że odbiega ona od realiów. W 2022 roku tylko 18,6% osób pracujących w policji stanowiły kobiety i śmiem wątpić, aby w ciągu roku uległo to aż tak wielkiej zmianie. Największy procent profesja ta zdobyła w kategorii znaczenia społecznego, bo aż 64.

Bez zaskoczenia politycy nie cieszą zbytnią sympatią. Według prawie 90% Polek i Polaków osoby zajmujące się polityką zarabiają za dużo. Takiego samego zdania jest 69% badanych, gdy chodzi o influencerów i influencerki, co też nie jest żadnym zaskoczeniem, patrząc na większość komentujących użytkowników w sferze internetowej. Jednak zdecydowanie politycy i polityczki mają wyraźną przewagę głosów, wysuwając się na prowadzenie w tym nieprzychylnym zestawieniu.

Politycy i influencerzy zajmują wysokie miejsca w niezbyt pozytywnych zestawieniach

Ranking zawodów 2024
fdhjdfg

W rankingu zawodów 2024 aż 61% badanych uważa również, że praca influencerów ma niskie znaczenie społeczne. Tuż za nimi znowu są politycy, więc możemy śmiało mówić o pewnych grupach społecznych, które nie są po prostu lubiane.

Z kolei w ocenie badanych odpowiednio wynagradzane są przede wszystkim osoby zajmujące się księgowością (60%), przedstawicielstwem handlowym (56%) oraz programowaniem (52%). Najmniej zarabiają pielęgniarki, rolnicy i nauczyciele.

Zawody, które uważamy za społecznie ważne, pokrywają się częściowo z grupą profesji ocenianych jako zbyt słabo wynagradzane. Widać zatem, że wysoki wpływ społeczny przyznano zawodom, dzięki którym możemy zadbać o nasze zdrowie (profesja lekarska – 80%, pielęgniarska – 75%) oraz edukację (nauczyciele i nauczycielki – 65%).

Kobiety a rynek pracy

Ranking zawodów 2024

Badanie miało na celu również pokazać, jaki odsetek kobiet pracuje w konkretnych segmentach rynku pracy. O policjantkach już wiemy, a co z resztą? Okazało się, że 88% badanych uważa zawód lekarski za neutralny pod kątem płci. Tymczasem ta profesja składa się niemal w 60% z kobiet.

Podobnie sprawa się ma z osobami pracującymi w rekrutacji. Mimo że społecznie jest to zawód postrzegany jako neutralny płciowo (77%), jest on silnie sfeminizowany. I choć 67% Polek i Polaków postrzega tak samo profesję nauczycielską, ponad 80% kadry w szkołach składa się z nauczycielek.

Rynek IT przestał być rynkiem marzeń

Raport jest jawny i można go w całości pobrać ze strony No Fluff Jobs. Plik z 27 stronami, pełne statystyki znajdziecie TUTAJ.