Wersja 8.0 systemu na PS4 wprowadza integrację wiadomości z funkcją imprez. Chodzi oczywiście o czaty imprezowe i zapraszanie znajomych do wspólnej gry. Do tej pory było to dość skomplikowane, wreszcie uproszczono te opcje, które od premiery PS5 będą umożliwiały wspólne „imprezy” między konsolami.

Aktualizacja oprogramowania systemu PS4 do wersji 8.0 – oficjalna lista zmian

Główne funkcje zaktualizowane w tej wersji oprogramowania systemu

 • Wprowadzono opisane poniżej zmiany w obszarach  (Impreza) i  (Wiadomości).
  • Rozpoczynając imprezę, teraz można utworzyć nową grupę lub wybrać istniejącą grupę. W przypadku utworzenia nowej grupy zostanie ona zapisana po zakończeniu imprezy. Umożliwi to rozpoczęcie nowej imprezy z tymi samymi uczestnikami poprzez wybranie wcześniej utworzonej grupy.
  • Teraz można używać grup w obszarach  (Impreza) i  (Wiadomości). Można wysyłać wiadomości do grupy utworzonej na potrzeby imprezy lub rozpocząć imprezę z udziałem grupy, z którą były wymieniane wiadomości.
  • Właściciel grupy teraz może usuwać użytkowników z grupy liczącej co najmniej 3 członków. Właścicielem grupy jest gracz, który ją utworzył.
  • Nie można już zmieniać nazwy ani obrazu grupy, do której należysz tylko Ty i jeden inny gracz. Jest wyświetlana tylko nazwa i obraz drugiego gracza.
  • Dodano opcję (Wiadomości) do ekranu widocznego podczas imprez. Po wybraniu opcji  (Wiadomości) zostaną wyświetlone wiadomości wymieniane pomiędzy członkami grupy.
  • Usunięto ustawienia elementów publicznych/prywatnych w odniesieniu do imprez. Do imprezy mogą dołączać tylko członkowie grupy.
  • Teraz można zmieniać ustawienia imprezy z poziomu menu Opcje wyświetlanego na ekranie po wybraniu opcji  (Impreza). Można też zarządzać ustawieniami imprezy, wybierając dodaną do ustawień imprezy opcję [Połączenie czatu głosowego podczas imprezy].
  • Teraz uczestnicy imprezy widzą, kiedy Twój mikrofon jest wyciszony.
  • Teraz możesz dołączać do imprez, nawet jeśli biorą w nich udział zablokowani przez Ciebie użytkownicy. Gdy dołączysz do imprezy z udziałem zablokowanego przez Ciebie użytkownika lub gdy taki użytkownik dołączy do imprezy, otrzymasz powiadomienie.
   Podczas imprezy nie będziecie się nawzajem słyszeć i nie będzie wyświetlana informacja dotycząca gry i statusu w usłudze Share Play. Ponadto zablokowany użytkownik nie zostanie powiadomiony o tym, że go blokujesz.
  • Wycofano możliwość uruchamiania sesji usługi Zagrajmy razem podczas imprezy. W przypadku wieloosobowych gier online sesję gry można rozpocząć z poziomu gry.
 • Os níveis de troféus são novos.
  Seu nível de troféus é uma classificação determinada pelo número total de troféus que você conquistou. Ao atualizar o software do seu sistema, será exibido seu novo nível de troféus de acordo com os troféus conquistados até agora. Seu novo nível de troféus também é exibido ao iniciar sessão no  (PlayStation App), no seu sistema PlayStation Vita ou no My PlayStation online.
  Não há alterações quanto aos troféus conquistados ou às informações de troféus, como os requisitos para desbloqueá-los.
 • Teraz jest dostępna funkcja weryfikacji dwuetapowej z użyciem aplikacji weryfikacyjnych. Po wprowadzeniu identyfikatora wpisu i hasła na konsoli PS4 możesz ukończyć procedurę wpisywania, zezwalając na dostęp przez aplikację.
  Aplikacje weryfikacyjne można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play™. Nie gwarantujemy prawidłowego działania wszystkich aplikacji weryfikacyjnych.
 • Wprowadzono opisane poniżej zmiany w funkcjach kontroli rodzicielskiej.
  • Opcje [Komunikowanie się z innymi graczami] i [Wyświetlanie zawartości utworzonej przez innych graczy] połączono w opcję [Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników]. Jeśli dla którejś z opcji wybrano wcześniej ustawienie [Niedozwolone], zostanie ono zachowane po aktualizacji.
  • Nawet jeśli dla opcji [Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników] wybrano ustawienie [Niedozwolone], istnieje obecnie możliwość korzystania z funkcji komunikacji w grze tylko w określonych grach, w których zezwolił na to menedżer rodziny lub rodzic/opiekun. Gdy podczas grania dziecko wyśle prośbę, menedżer rodziny lub rodzin/opiekun otrzyma wiadomość e-mail. Aby zezwolić na używanie funkcji komunikacji w grze lub ograniczyć możliwość korzystania z tych funkcji, należy wykonać instrukcje z wiadomości e-mail.

Inne zaktualizowane funkcje

 • Dodano opcję[Wycisz wszystkie mikrofony] w menu podręcznym w obszarze [Dźwięk/urządzenia]. To ustawienie umożliwia wyciszenie wszystkich mikrofonów podłączonych do konsoli PS4.
 • Wprowadzono opisane poniżej zmiany związane z korzystaniem z funkcji gry zdalnej na urządzeniach mobilnych i komputerach. Konieczne będzie zaktualizowanie używanej na urządzeniu aplikacji  (PS Remote Play) do najnowszej wersji.
  • Przypisania przycisków skonfigurowane dla kontrolera konsoli PS4 są teraz stosowane podczas korzystania z funkcji gry zdalnej.
  • Odświeżono wygląd ekranu.
  • Systemy Android™ 5 i 6 nie są już obsługiwane.
  • System Windows 8.1 nie jest już obsługiwany.
 • Wprowadzono opisane poniżej zmiany w obszarze  (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Ustawienia prywatności].
  • Obszary [Gry | Multimedia], [Trofea] i [Gry] zostały połączone i utworzono z nich obszar [Historia grania]. Możesz zdecydować, kto może wyświetlać informacje na temat uruchamianych przez Ciebie gier i zdobywanych trofeów.
  • W obszarze [Gry | Multimedia] dodano pozycję [Status online i Co jest grane]. Możesz ustawić ograniczenia dotyczące widoczności Twojego statusu online oraz gry, w którą aktualnie grasz.
  • W obszarze [Wiadomości] w części [Informacje osobiste | Wiadomości] została zmieniona zawartość, do której możesz ograniczyć dostęp. Możesz ustawić ograniczenia dotyczące użytkowników, którzy mogą zapraszać Cię na imprezy i dodawać Cię do grup. Na przykład w ustawieniu [Tylko znajomi] były wyświetlane wcześniej tylko wiadomości od znajomych, a teraz możesz tam zobaczyć wiadomości od graczy niebędących Twoimi znajomymi, jeżeli należycie do tej samej grupy.
  • Z obszaru [Informacje osobiste | Wiadomości] usunięto opcję [Dostępność na urządzeniu mobilnym].
 • Wprowadzono opisane poniżej zmiany w obszarze  (Społeczności).
  • Podczas tworzenia nowej społeczności nie można już użyć opcji [Tylko na żądanie], aby ograniczyć możliwość dołączania członków. Jeśli w istniejącej społeczności wybrano opcję [Każdy], nie można już zmienić jej na [Tylko na żądanie].
  • Już nie można tworzyć imprez na ekranie Społeczność. W tym celu należy utworzyć grupę w obszarze  (Impreza).
 • Już nie można tworzyć nowych wydarzeń na ekranie  (Wydarzenia).
  Wydarzenia utworzone przed aktualizacją odbędą się, a wydarzenia i turnieje organizowane przez twórców gier nadal będą się odbywać.
 • Zmieniono zawartość wyświetlaną na ekranie oraz wygląd ekranu w przypadku niektórych funkcji.

Zobacz także: Gry na PS4. w które musisz zagrać w 2020

App Store, iPad, iPhone i Mac to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google Play, logo Google Play i Android to znaki towarowe firmy Google LLC.


Posłuchaj nas!