Polak pozywa Google!

Innowacyjne pomysły zwykle zachęcają do prób wzbogacenia się. Wielcy wynalazcy szukają rynku zbytu dla swoich koncepcji...

Czytaj więcej