Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Tradycyjnie można zrobić to online, ale są nowości.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa już po raz szósty udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji.

//dzisiaj na dailyweb

Rokrocznie z usługi korzystają miliony Polaków. W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln, czyli około 6%, złożyli w wersji papierowej. Szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony, że aż tyle osób decyduje się rokrocznie na rozliczenia online.

Rozlicz PIT online

pit online
Serwis dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej

Usługa Twój e-PIT to bardzo wygodna usługa, która działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Istotnym argumentem za używaniem rozliczeń online jest też zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni przy złożeniu elektronicznego rozliczenia, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych. W przypadku rozliczeń np. „etatowców” oznacza to, że w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie się PIT-owi i ewentualne zmiany wynikające np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi lub chęci zmiany OPP, gdy chcemy przekazać 1.5% podatku.

W zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, samodzielnie uzupełni dane dotyczące: przychodów, kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L), składek na ubezpieczenia społeczne. A w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulg i odliczeń. Rozszerzenie zakresu usługi może dotyczyć ok. 4,2 mln zeznań.

kreator pit28

Teraz także e-PIT dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działu specjalnej produkcji rolnej (również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą).

Dlatego w usłudze Twój e-PIT, obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znajdą się trzy nowości:

  • PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnych opodatkowanych podatkiem liniowym,
  • PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
  • PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Jak się zalogować do e-PIT?

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl poprzez identyfikację Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.

– Zachęcamy do korzystania z nowoczesnych sposobów logowania. Po pierwsze, w ten sposób podatnik unika konieczności poszukiwania danych podatkowych za poprzednie okresy. Po drugie, dostaje dostęp do wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorcy znajdą tam np. usługę rozliczenia, która ułatwi prawidłowe wypełnienie PIT-36 –  Sylwia Zdebiak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w Ministerstwie Finansów.

W przypadku rozliczenia podatku online należy pamiętać o granicznej dacie 30 kwietnia. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 i nie odrzuci go w usłudze Twój e-PIT, z upływem terminu na rozliczenie podatku dochodowego deklaracja przygotowana przez Krajową Administrację Skarbową w usłudze zostanie automatycznie zaakceptowana. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT (trzeba je uzupełnić i zaakceptować).