PayPal wprowadził kontrowersyjną klauzulę, która może narazić użytkowników na nieprzewidziane koszty. Sprawę zbada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

UOKiK zbada, czy PayPal naruszył zbiorowe interesy polskich konsumentów poprzez ostatnią zmianę wprowadzoną do wszystkich umów z klientami. Chodzi o pobieranie nawet 45 zł w przypadku gdy na naszym koncie nie będzie żadnej aktywności.

Czy PayPal naruszył interesy polskich użytkowników, wprowadzając nową opłatę? Sprawdza to UOKiK. Wątpliwości budzi klauzula modyfikacyjna, na mocy której spółka wprowadziła zmiany w regulaminie. W grudniu 2020 r. spółka z Luksemburga zmieniła umowy z użytkownikami serwisu PayPal umożliwiającego płatności w Internecie. Jedną z nich była nowa opłata za brak aktywności na koncie przez co najmniej 12 miesięcy. Wynosi ona maksymalnie 45 zł rocznie. Do UOKiK wpłynęło kilka skarg w tej sprawie od konsumentów.

– Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

paypal web
PayPal pod lupą UOKiK. Co wykaże postępowanie?

UOKiK bierze się za PayPal

Postanowienie regulaminu nie określa konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Takie ogólne klauzule powołujące się na „ważne powody” są w polskim prawie niedopuszczalne i były już anulowane w podobnych przypadkach.

PayPal wspomnianą klauzulę skonstruował tak, że użytkownik nie ma wyboru, czy chce ją zaakceptować, czy nie. Serwis zdecydował, że zmiana regulaminu usługi wchodzi w życie po prostu po jej opublikowaniu. Jeśli korzystamy z PayPal i nie usuniemy konta, to według firmy zgadzamy się na nowe zasady. W tym na to, aby w przypadku braku aktywności zapłacić nawet 45 zł z tytułu nowej opłaty.

Postępowanie UOKiK ma wyjaśnić, czy działania luksemburskiej spółki opisane powyżej naruszają interesy konsumentów. Klauzula modyfikacyjna będzie też analizowana pod kątem ewentualnej abuzywności.

Przeczytaj także: Te dane robią wrażenie! UOKiK: Prawie 70 proc. Polaków korzysta z aplikacji bankowych