Państwowe wydaje się fantastycznie łatwo - czyli słowem o nowym logo mazurskiego miasta