W poprzedniej wersji informacja o wszelkich problemach pojawiała się na zasadzie „działa/nie działa”. W nowej wersji otrzymamy bardziej szczegółową informację – do której dołączony będzie raport Google dot. poszczególnych problemów.

Wszelkie awarie lub problemy z dostępnością produktów będą zaznaczane jedną z kropek z trzech kolorach (zależnie od rangi problemu) na osi czasu. Po kliknięciu w nią otrzymamy drobiazgową informację związaną z zaistniałym błędem.