Niecałe dwa tygodnie przed wyborami ruszył program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczycielom obiecano, że otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa.

Do kogo kierowany jest program „Laptop dla nauczyciela”, realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Cyfryzacji, jakiego laptopa, gdzie i w jaki sposób będą mogli nabyć nauczyciele i czy realnie pozwoli on im na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów, na to wszystko postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

//dzisiaj na dailyweb

Zebrałem tutaj zarówno informacje z komunikatów Ministerstwa Cyfryzacji, ustaw i rozporządzeń, jak i specjalnego serwisu internetowego, uruchomionego do tego programu.

Laptop dla nauczyciela – Kto otrzyma bon?

pexels vanessa garcia 6325969

Aby skorzystać z dofinansowania, nauczyciele muszą pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 roku. Bon niestety nie przysługuje każdemu nauczycielowi. Wsparcie w ten sposób otrzymają:

 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej
 • inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej

Jak widać, do złożenia wniosku w najbliższych dniach uprawniona jest mniejszość nauczycieli. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz szkół ponadpodstawowych mają obiecane bony w bliżej nieokreślonej przyszłości, choć według deklaracji Rządu, najpóźniej w przyszłym roku. Z programu wykluczono nauczycieli, którzy na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący:

 • nie są czynnymi nauczycielami, przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • są zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • przebywają na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • są urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854.

Jaki laptop kwalifikuje się do zakupu?

Ministerstwo ograniczyło wybór laptopów kwalifikujących się do programu. Jeżeli chodzi o cenę, to można zakupić tańszy sprzęt (różnica nie zostanie zwrócona) bądź laptopa droższego niż 2 500 zł (wtedy należy dopłacić różnicę z własnej kieszeni). Kupowany sprzęt powinien spełniać wymogi, podobne do laptopów dla czwartoklasistów:

 • procesor Intel lub AMD, który uzyskał w teście wydajności CrossMark minimum 1200 punktów;
 • co najmniej 8 GB pamięci RAM lub zunifikowanej;
 • co najmniej 256 GB pamięci masowej (dysk SSD);
 • co najmniej 2 złącza komunikacyjne, w tym jedno wideo (HDMI, mini HDMI, Display Port, mini Display Port lub USB-C z funkcją DisplayPort);
 • klawiatura w układzie QWERTY;
 • minimum 360 minut pracy na zasilaniu bateryjnym;
 • Bluetooth przynajmniej w wersji 5.0;
 • Wi-Fi przynajmniej w wersji 5.0;
 • ekran kolorowy o minimalnej przekątnej 13 cali, rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), ze wbudowaną kamerą wideo i mikrofonem oraz głośnikami stereo;
 • waga laptopa z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg.

Laptop dla nauczyciela –  Kiedy złożyć wniosek?

Nauczyciele wnioski do swoich placówek mogą składać już dziś. Natomiast Organy Prowadzące Szkoły mają 30 dni od terminów podanych w rozporządzeniu dla poszczególnych grup nauczycieli – 10 października dla nauczycieli szkół publicznych, 11 października szkół niepublicznych, 12 października w szkołach artystycznych i 13 października dla pracowników pedagogicznych, przyporządkowanych do klas IV–VIII, innych niż nauczyciele i wychowawcy, dla każdego rodzaju podanych powyżej szkół. 

Wyższy podatek dla informatyków. Skarbówka uznała, że programiści zarabiają zbyt dobrze

Laptop dla nauczyciela – kiełbasa wyborcza czy realna pomoc? 

Tak się złożyło, że mam w bliskim otoczeniu wielu nauczycieli, z którymi miałem okazję porozmawiać o tym programie. Większość z nich traktuje go jako nic innego, jak kiełbasę wyborczą. Ich zdaniem nieprzypadkowo ogłoszono go właśnie teraz. Pojedyncze zrywy typu „Laptop dla nauczyciela” czy jednorazowe dodatki tuż przed wyborami nie są w stanie przykryć tego, jak nieudolnie od lat traktowane jest szkolnictwo. Niedofinansowane na każdym gruncie, zacofane i od lat zarządzane przez nieudolnych aparatczyków.

Zdecydowana większość nauczycieli, których znam, ma w pracy służbowe laptopy, a domu prywatne komputery, z których korzysta do zadań służbowych. Nowy program rządu PiSu nie wpłynie więc realnie na skuteczniejszą realizację podstawy programowej czy urozmaicanie prowadzonych lekcji. Pozwoli jednak wydać kilka miliardów z naszych pieniędzy i zbudować narrację o zmianach w szkolnictwie, która być może zmyli kilku niezdecydowanych wyborców.