Nieuprawnione wykorzystanie zdjęć innych autorów na Facebooku i Instagramie to historia dobrze znana. Szczególnie twórcom tych fotografii. Dochodzenie swoich praw czasami bywa ciężkie. Jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejni „chętni” na wykorzystanie zdjęć, do których nie mają żadnych praw. Z takimi działaniami chce powalczyć Facebook. W tym celu udostępniono narzędzie Menadżer praw autorskich w ramach Creator Studio.

Menadżer praw autorskich na Facebooku

Menadżer praw autorskich na Facebooku

Dostęp do Menadżera praw autorskich jest dostępny dla wszystkich administratorów stron na Facebooku. Można go znaleźć w Creator Studio. Wcześniej jednak należy wypełnić stosowny formularz o uzyskanie do niego dostępu. Formularz można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/rights_manager/apply. Po uzyskaniu dostępu do narzędzia umożliwi ono zgłaszanie zdjęć, których prawa autorskie chcemy chronić. W ustawieniach można będzie sprecyzować czy ochrona praw autorskich ma odbywać się na całym świecie, czy tylko w wybranych krajach. Zgłoszone zdjęcia poddane zostaną analizie. Następnie narzędzie będzie sprawdzać, czy fotografia została opublikowana na Facebooku przez kogoś innego. Wtedy użytkownik będzie mógł podjąć działania wynikające ze zgłoszenia zdjęcia. Możliwe będzie zignorowanie, jeśli zdjęcie zostało opublikowane przez zaufane osoby, usunięcie takiej fotografii, a także jej zablokowanie w danej lokalizacji. Facebook wskazuje, że zaraportuje użytkownikowi wykorzystanie zdjęcia, jeśli zostanie ono opublikowane również na Instagramie. Niezbędne będzie do tego połączenie strony na Facebooku z kontem na Instagramie.

Formularz dostępu do menadżera praw autorskich

Świetny ruch Facebook!

To ciekawe rozwiązanie daje nadzieję na skuteczne zapobieganie przed nieuprawnionym publikowaniem nieswoich zdjęć na Facebooku i Instagramie. Bardzo często spotykamy się z sytuacjami, gdzie na profilach na obydwu portalach pojawiają się zdjęcia, do których ktoś nie ma praw autorskich, a co najważniejsze, nie wskazuje ich autora. Przestrzeganie praw autorskich w realiach social media niestety kuleje, może więc Menadżer praw autorskich, chociaż w jakimś procencie pomoże je respektować.

Źródło: Facebook


Posłuchaj nas!