Internet odzwierciedla wiele aspektów współczesnego świata i jest coraz bardziej jego nierozerwalną częścią. Kluczowym elementem, zarówno cyberprzestrzeni jak i świata rzeczywistego – są kolory. Tak samo, jak ich postrzeganie przez nas świata wokół nas, tak samo wpływa na świat wirtualny. Przyjrzyjmy się więc bliżej procesowi powstawania kolorów w internecie. Poznajcie najważniejsze informacje o kolorach HTML, a jest tego trochę.

Określenie palety kolorów dla ludzi bywa trudnym zadaniem. Przykładową sytuacją problemów w jej rozróżnianiu, może być taka sytuacja – gdy przed dziesięcioma różnymi osobami postawimy planszę na której znajdziemy cytrynę i poprosimy je, aby opisać jej kolor, bardzo możliwe że otrzymamy dziesięć różnych określeń na jej kolor. Ludzka zdolność do myślenia abstrakcyjnego sprawia, że dwoje ludzi używając różnych określeń będzie mogło się porozumieć co do koloru przykładowej cytryny.

Język internetu – kolory html – jak nim mówić o kolorach? 

Komputery jednak takiej zdolności nie posiadają. Nie są w stanie używać zdolności kojarzenia i wnioskowania, więc nie są zdolne do procesu poznawczego, słowem – nie myślą. Wymagają bardzo precyzyjnych informacji, które przetwarzają. W przypadku stron internetowych, językiem jakim mówią, będzie HTML (ang. HyperText Markup Language – Hipertekstowy język znaczników). Przez to posługiwanie się kodami kolorów będzie zdecydowanie bardziej wygodne.

rgb – Zmieszaj je, czyli jak uzyskać każdy kolor?

Dla komputerów najłatwiej kolor jest określić metodą RGB. Ten skrót pochodzi od angielskich nazw trzech kolorów: czerwonego (Red), zielonego (Green) i niebieskiego (Blue). Mieszając te kolory możemy uzyskać wszystkie inne. Dlatego też i w języku HTML można stosować zapis typu RGB. Taki zapis, określany jest mianem 24 – bitowego, albowiem każdemu kolorowi podstawowemu daje się po osiem bitów informacji, aby go określić. Dlatego mnożąc trzy razy osiem otrzymujemy dwadzieścia cztery, stąd nazwa tego systemu zapisu. Za jego przykład niech posłuży nam sytuacja, w której chcemy uzyskać żółty kolor czcionki. Krój czcionki już wybraliśmy, teraz chcemy uzyskać kolor. Żeby otrzymać żółty kolor musimy zmieszać kolor czerwony z zielonym więc kolor żółty będzie mieć kod HTML wyglądający tak: rgb(255, 255, 0). W ten sposób możemy bardzo precyzyjnie określić odcień każdego koloru za pomocy wartości liczbowych.

Zobacz także Kurs UX.

kolory HEX – czyli kolory html w kodzie szesnastkowym

Inną metodą, jest system szesnastkowy, lub inaczej heksadecymalny – a nazywany w skrócie HEX. W takim zapisie również stosujemy mieszanie się trzech wspomnianych wcześniej podstawowych kolorów. Zapis ich jednak będzie wyglądać inaczej. Zamiast dłuższej wartości zapisanej jak powyżej, używa się skróconego zapisu, który niezmiernie ułatwia pracę osobom projektującym stronę internetową. Za przykład niech znów nam posłuży kolor żółty. Jego zapis w formie szesnastkowej będzie wyglądać następująco – #FFFF00. W systemie HEX, wartością maksymalną będzie FF, natomiast najmniejszą – 00.

generator kolorów (Color Picker) – wybierz swój kolor HTML

Poniżej udostępniamy narzędzie, za pomocą którego możesz wygenerować kod swojego koloru HTML.

Paleta 256 kolorów bezpiecznych

Oto zestaw 256 kolorów. Korzystając z zestawu poniżej mamy pewność, że niezależnie od urządzenia i obsługiwanych kolorów, będą one wyświetlane w poprawny sposób dla wszystkich użytkowników.

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

Kolory HTML mają także swoje nazwy

Co równie ciekawe, nie jesteście zmuszeni korzystać z kodów HEX do wywołania koloru. Okazuje się że dla kilkudziesięciu kolorów, możecie wywoływać je po ich nazwie, bez wpisywania kodu HEX lub RGB. Pełne i pogrupowane zestawienie według grupy kolorów znajdziecie poniżej. Przykład poniżej:

<font color="lightsalmon"></font>

Odcienie koloru czerwonego

Kolor HTML / CSS
nazwa
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
lightsalmon #FFA07A rgb(255,160,122)
salmon #FA8072 rgb(250,128,114)
darksalmon #E9967A rgb(233,150,122)
lightcoral #F08080 rgb(240,128,128)
indianred #CD5C5C rgb(205,92,92)
crimson #DC143C rgb(220,20,60)
firebrick #B22222 rgb(178,34,34)
red #FF0000 rgb(255,0,0)
darkred #8B0000 rgb(139,0,0)

Odcienie koloru pomarańczowego

Kolor HTML / CSS
nazwa
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
coral #FF7F50 rgb(255,127,80)
tomato #FF6347 rgb(255,99,71)
orangered #FF4500 rgb(255,69,0)
gold #FFD700 rgb(255,215,0)
orange #FFA500 rgb(255,165,0)
darkorange #FF8C00 rgb(255,140,0)

Odcienie koloru żółtego

Kolor HTML / CSS
nazwa
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
lightyellow #FFFFE0 rgb(255,255,224)
lemonchiffon #FFFACD rgb(255,250,205)
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 rgb(250,250,210)
papayawhip #FFEFD5 rgb(255,239,213)
moccasin #FFE4B5 rgb(255,228,181)
peachpuff #FFDAB9 rgb(255,218,185)
palegoldenrod #EEE8AA rgb(238,232,170)
khaki #F0E68C rgb(240,230,140)
darkkhaki #BDB76B rgb(189,183,107)
yellow #FFFF00 rgb(255,255,0)

Odcienie koloru zielonego

Kolor HTML / CSS
nazwa koloru
Kod HEX
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
lawngreen #7CFC00 rgb(124,252,0)
chartreuse #7FFF00 rgb(127,255,0)
limegreen #32CD32 rgb(50,205,50)
lime #00FF00 rgb(0.255.0)
forestgreen #228B22 rgb(34,139,34)
green #008000 rgb(0,128,0)
darkgreen #006400 rgb(0,100,0)
greenyellow #ADFF2F rgb(173,255,47)
yellowgreen #9ACD32 rgb(154,205,50)
springgreen #00FF7F rgb(0,255,127)
mediumspringgreen #00FA9A rgb(0,250,154)
lightgreen #90EE90 rgb(144,238,144)
palegreen #98FB98 rgb(152,251,152)
darkseagreen #8FBC8F rgb(143,188,143)
mediumseagreen #3CB371 rgb(60,179,113)
seagreen #2E8B57 rgb(46,139,87)
olive #808000 rgb(128,128,0)
darkolivegreen #556B2F rgb(85,107,47)
olivedrab #6B8E23 rgb(107,142,35)

Odcienie koloru błękitnego

Kolor HTML / CSS
nazwa koloru
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
lightcyan #E0FFFF rgb(224,255,255)
cyan #00FFFF rgb(0,255,255)
aqua #00FFFF rgb(0,255,255)
aquamarine #7FFFD4 rgb(127,255,212)
mediumaquamarine #66CDAA rgb(102,205,170)
paleturquoise #AFEEEE rgb(175,238,238)
turquoise #40E0D0 rgb(64,224,208)
mediumturquoise #48D1CC rgb(72,209,204)
darkturquoise #00CED1 rgb(0,206,209)
lightseagreen #20B2AA rgb(32,178,170)
cadetblue #5F9EA0 rgb(95,158,160)
darkcyan #008B8B rgb(0,139,139)
teal #008080 rgb(0,128,128)

Odcienie koloru niebieskiego

Kolor HTML / CSS
nazwa koloru
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
powderblue #B0E0E6 rgb(176,224,230)
lightblue #ADD8E6 rgb(173,216,230)
lightskyblue #87CEFA rgb(135,206,250)
skyblue #87CEEB rgb(135,206,235)
deepskyblue #00BFFF rgb(0,191,255)
lightsteelblue #B0C4DE rgb(176,196,222)
dodgerblue #1E90FF rgb(30,144,255)
cornflowerblue #6495ED rgb(100,149,237)
steelblue #4682B4 rgb(70,130,180)
royalblue #4169E1 rgb(65,105,225)
blue #0000FF rgb(0,0,255)
mediumblue #0000CD rgb(0,0,205)
darkblue #00008B rgb(0,0,139)
navy #000080 rgb(0,0,128)
midnightblue #191970 rgb(25,25,112)
mediumslateblue #7B68EE rgb(123,104,238)
slateblue #6A5ACD rgb(106,90,205)
darkslateblue #483D8B rgb(72,61,139)

Odcienie koloru fioletowego

Kolor HTML / CSS
nazwa koloru
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
lavender #E6E6FA rgb(230,230,250)
thistle #D8BFD8 rgb(216,191,216)
plum #DDA0DD rgb(221,160,221)
violet #EE82EE rgb(238,130,238)
orchid #DA70D6 rgb(218,112,214)
fuchsia #FF00FF rgb(255,0,255)
magenta #FF00FF rgb(255,0,255)
mediumorchid #BA55D3 rgb(186,85,211)
mediumpurple #9370DB rgb(147,112,219)
blueviolet #8A2BE2 rgb(138,43,226)
darkviolet #9400D3 rgb(148,0,211)
darkorchid #9932CC rgb(153,50,204)
darkmagenta #8B008B rgb(139,0,139)
purple #800080 rgb(128,0,128)
indigo #4B0082 rgb(75,0,130)

Odcienie koloru różowego

Kolor HTML / CSS
nazwa koloru
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
pink #FFC0CB rgb(255,192,203)
lightpink #FFB6C1 rgb(255,182,193)
hotpink #FF69B4 rgb(255,105,180)
deeppink #FF1493 rgb(255,20,147)
palevioletred #DB7093 rgb(219,112,147)
mediumvioletred #C71585 rgb(199,21,133)

Odcienie koloru  białego

Kolor HTML / CSS
nazwa koloru
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
white #FFFFFF rgb(255,255,255)
snow #FFFAFA rgb(255,250,250)
honeydew #F0FFF0 rgb(240,255,240)
mintcream #F5FFFA rgb(245,255,250)
azure #F0FFFF rgb(240,255,255)
aliceblue #F0F8FF rgb(240,248,255)
ghostwhite #F8F8FF rgb(248,248,255)
whitesmoke #F5F5F5 rgb(245,245,245)
seashell #FFF5EE rgb(255,245,238)
beige #F5F5DC rgb(245,245,220)
oldlace #FDF5E6 rgb(253,245,230)
floralwhite #FFFAF0 rgb(255,250,240)
ivory #FFFFF0 rgb(255,255,240)
antiquewhite #FAEBD7 rgb(250,235,215)
linen #FAF0E6 rgb(250,240,230)
lavenderblush #FFF0F5 rgb(255,240,245)
mistyrose #FFE4E1 rgb(255,228,225)

Odcienie koloru szarego

Kolor HTML / CSS
nazwa koloru
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
gainsboro #DCDCDC rgb(220,220,220)
lightgray #D3D3D3 rgb(211,211,211)
silver #C0C0C0 rgb(192,192,192)
darkgray #A9A9A9 rgb(169,169,169)
gray #808080 rgb(128,128,128)
dimgray #696969 rgb(105,105,105)
lightslategray #778899 rgb(119,136,153)
slategray #708090 rgb(112,128,144)
darkslategray #2F4F4F rgb(47,79,79)
black #000000 rgb(0,0,0)

Odcienie koloru Brązowego

Kolor HTML / CSS
nazwa koloru
Kod Hex
#RRGGBB
Kod RGB
(R,G,B)
cornsilk #FFF8DC rgb(255,248,220)
blanchedalmond #FFEBCD rgb(255,235,205)
bisque #FFE4C4 rgb(255,228,196)
navajowhite #FFDEAD rgb(255,222,173)
wheat #F5DEB3 rgb(245,222,179)
burlywood #DEB887 rgb(222,184,135)
tan #D2B48C rgb(210,180,140)
rosybrown #BC8F8F rgb(188,143,143)
sandybrown #F4A460 rgb(244,164,96)
goldenrod #DAA520 rgb(218,165,32)
peru #CD853F rgb(205,133,63)
chocolate #D2691E rgb(210,105,30)
saddlebrown #8B4513 rgb(139,69,19)
sienna #A0522D rgb(160,82,45)
brown #A52A2A rgb(165,42,42)
maroon #800000 rgb(128,0,0)

Podsumowując

Takie oznaczenie kolorów które zapewnia paleta HTML, jedne lub drugie – sprawia, że można precyzyjnie oddać dany kolor, zgodnie z życzeniem osoby projektującej stronę. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze oddanie barwy za pomocą liczb, może być przekłamane w sposób jaki wyświetlamy je na monitorze. Każdy monitor jest bowiem inny i odrobinę inaczej oddaje kolory. Dla wielu osób jest to różnica niezauważalna, dla niektórych jednak jest istotna. Weźmy to pod uwagę projektując stronę internetową, czy też zlecając to komuś – w ten sposób można uniknąć wielu nieporozumień.