Ostatecznym impulsem do rozpoczęcia takiego postępowania było ogłoszenie przez Facebooka wyników finansowych za drugi kwartał tego roku. Nie chodzi o to, że były one za niskie. Wręcz przeciwnie. Wysokie dochody wzbudziły podejrzenia. Bo jak to tak? Dookoła skandale, naruszenia prywatności, niejasne regulacje polityki firmy, a tu wzrost dochodów?

Federalna Komisja zbada dokładnie Facebooka pod kątem potencjalnego naruszenia amerykańskiego prawa antymonopolowego. Facebook nie próbuje nawet ukrywać takiej procedury i firma wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie:

R E K L A M A

„Branża technologii internetowych i nasza firma przeszła w ostatnim kwartale większą kontrolę regulacyjną. W czerwcu 2019 roku FTC poinformowało nas, że wszczęło dochodzenie antymonopolowe w naszej firmie. Ponadto w lipcu 2019 roku Departament Sprawiedliwości ogłosił, że rozpocznie przegląd antymonopolowy głównych platform internetowych”.

Facebook zapłaci grzywnę w wysokości 5 miliardów dolarów

Tego samego dnia doszło także do ugody między Facebookiem i wspomnianą Komisją. Chodzi o zupełnie odrębną sprawę, dotyczącą dochodzenia w sprawie praktyk prywatności firmy. Ugoda skutkuje tym, że Facebook musi uiścić karę w wysokości 5 miliardów dolarów. Jest to rekordowa kara w historii firmy technologicznej. Oprócz tego ugoda zobowiązuje serwis do spełnienia szeregu warunków: zgłaszanie nowych produktów i usług do Komisji w celu ich weryfikacji pod kątem niedopatrzeń w ochronie prywatności. Spokojnie, taka kwota nie powinna wpłynąć na Facebooka. W ubiegłym roku serwis zarobił ponad 22 miliardy dolarów.

Miało być bezpiecznie, a wyszło jak zawsze – Messenger Kids z lukami

Nie tylko Facebook ma tego typu problemy. W czerwcu Komisja otrzymała upoważnienie do sprawdzenia także Amazona, a Departament Sprawiedliwości USA bada właśnie Google. Oficjalne ujawnienie sprawy przez Facebook zdaje się sprawiać wrażenie wyprzedzania faktów. Wszystko wskazuje na to, że Komisja Handlu planuje wnieść oskarżenie przeciwko serwisowi.

Takie działania nie wpływają jednak negatywnie na samego Facebooka. Firma informuje, że dochody rosną o 28 procent rok do roku, a liczba logowań każdego dnia i miesiąca urosła o 8 procent.