Hi-Media w artykule dotyczącym mikropłatności, usunęła wzmiankę o swojej konkurencji. Rentabiliweb nie pozostawiła tego bez odzewu – wnosząc sprawę do sądu i żądając 150 000 euro odszkodowania.Sąd wydając wyrok, pomniejszył roszczoną kwotę do 25 tysięcy euro, uzasadniając, że Wikipedia nie jest głównym miejscem w którym znajdują się potencjalni klienci.

Usunięcie wzmianki było anonimowe, jednak adres IP wskazywał na biuro firmy Hi-Media a to dla sądu było wystarczającym dowodem.

Groteska w całej sytuacji polega na tym, że pomimo niekorzystnego wyroku dla firmy Hi-Media, to właśnie Rentabiliweb jest winien swojej konkurencji 75 tysięcy euro z wcześniejszych spraw sądowych o podobnym charakterze. Przyganiał kocioł garnkowi ;)