Już niedługo ruszy w Polsce pierwszy wirtualny sąd polubowny

Już niedługo ruszy w Polsce pierwszy wirtualny sąd polubowny

Opublikowano 23.01.2019 10:26 -


Sądy polubowne to jednostki niepaństwowe, które zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego mają prawo wydawać orzeczenia w sprawach majątkowych oraz niemajątkowych, gdy temat sporu może stać się przedmiotem ugody, z wyłączeniem spraw o alimenty. W Polsce działa kilka takich sądów, ale już niedługo pojawi się pierwsza jego internetowa wersja.

Tak, oznacza to, że część spraw nie będzie wymagała nawet wychodzenia z domu. Wszystkie dokumenty będzie bowiem można wysłać drogą elektroniczną, sama rozprawa zaś, a właściwie orzeczenie, rozgrywa się bez udziału (nawet wirtualnego) stron na podstawie dowodów. UltimaRatio, bo tak nazywa się projekt, adresowana jest do przedsiębiorców, a jej misję stanowi rozwiązywanie sporów gospodarczych. Jak czytamy na stronie wirtualnego sądu:

Ultima Ratio to elektroniczny sąd polubowny nowej generacji, rozpoznający sprawy co do zasady nie później niż w ciągu 21 dni, czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Arbitrami są notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze Stowarzyszenie sprawuje nadzór nad funkcją orzeczniczą, odpowiada za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o zawiłym charakterze. Działalność Sądu monitoruje również powołana przez nas, dziesięcioosobowa Rada Sądu Polubownego, złożona z wybitnych przedstawicieli doktryny prawa procesowego w Polsce.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wyroki sądów polubownych mają taką samą moc, jak wyroki sądów państwowych.

(…)

System elektroniczny jest prosty i intuicyjny – czynności procesowych można dokonywać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu na świecie, posiadającym dostęp do Internetu. Niezwykle wygodne jest prezentowanie materiału dowodowego. Strona może wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem komórkowym na przykład film, komentarz czy oświadczenie i jednym kliknięciem umieścić go na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwe jest przesyłanie dokumentów, zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów.

Według informacji zawartych na stronie UltimaRatio rusza już pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku. Dotychczasowe „analogiczne” sądy polubowne nie generowały problemów, więc zapewne jeszcze większe uproszczenie całego procesu, przynieść może tylko korzyści. Oczywiście, jeżeli odsuniemy na bok obawy związane z internetowym zapośredniczeniem (które już teraz pojawiają się w komentarzach do artykułów opisujących tę nowinkę) oraz jeżeli sama UltimaRatio zrealizuje swoje obietnice. Chociażby te dotyczące czasu rozstrzygnięcia sprawy — wiemy przecież, jak czasami wyglądają piękne pomysły w praktyce.

Wieści z Rozładowani.pl