Urządzenia te stają się coraz tańsze i ogólnodostępne. Według starego prawa, które obowiązywało do końca 2020 r. używanie dronu w celach niekomercyjnych, rekreacyjnych lub sportowych nie wiązało się z żadnymi formalnościami. Trzeba było jedynie stosować się do pewnych ograniczeń. Rozwój i dostępność dronów oraz związane z tym zagrożenia spowodowały wprowadzenie od 31.12.2020 r. nowych regulacji.

Rejestracja dronów

Od 31.12.2020 r. weszły w życie nowe przepisy, które dotyczą prawie wszystkich użytkowników dronów, nawet tych niedrogich latających zabawek lub urządzeń które służą do amatorskiego kręcenia filmów. Nowe przepisy nakładają konieczność rejestracji dronów. Chcąc latać dronem ważącym powyżej 250 g lub BSP, czyli bezzałogowym statkiem powietrznym ważącym mniej niż 250 g, ale wyposażonym w rejestrator danych np. kamerę w kategorii otwartej, należy zarejestrować się jako operator. Rejestracja danych jest możliwa poprzez elektroniczny system dostępny na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Operatorami dronów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Po dokonaniu rejestracji każdy operator otrzymuje indywidualny numer rejestracyjny, który musi umieścić na swoim dronie. W przyadku osób osoby niepełnoletnich, które ukończyły 14 lat, rejestracja odbywa się za zgoda opiekuna prawnego.

Szkolenie online dla operatora drona

Aby, zgodnie z prawem korzystać z drona po jego rejestracji należy przejść darmowe szkolenie online. Jest ono zakończone testem dostępnym na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Składa się on z 40 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu bezpieczeństwa lotniczego, ograniczeń korzystania z przestrzeni powietrznej, procedur oraz regulacji lotniczych, ochrony prywatności i ogólnej wiedzy na temat dronów. Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga udzielenia poprawnych odpowiedzi za minimum 75% pytań. Bez niej możliwe jest jedynie korzystanie z dronów, których waga nie przekracza 250g. Warunek ten spełnia najmniejszy dron z serii DJI Mavic, czyli Mavic Mini.

Nowe kategorie lotów

Nowe przepisy zakładają klasyfikację lotów w oparciu o stopień ryzyka wykonywanych operacji lotniczych. Zasady te wprowadzają podział kategorii na otwarte, szczególne i certyfikowane.

Kategoria otwarta przeznaczona jest dla lotów o najniższym stopniu ryzyka. Dotyczy większości użytkowników dronów. Test oraz rejestracja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczy tylko kategorii otwartej. Oznacza to, że latać dronem można w zasięgu wzroku pilota, na wysokości maksymalnej do 120 m. Urządzenie nie może także przenosić niebezpiecznych materiałów lub zrzucać niczego na ziemię. Kategoria otwarta dzieli się z kolei na trzy podkategorie A1, A2 i A3.

Zdanie testu online pozwala na loty określone kategorią A1 oraz A3. A1 oznacza korzystanie z dronów, które ważą mniej niż 250 g. Pozwala ona na przelot nad osobami, ale zabrania latania nad zgromadzeniami osób. Kategoria A3 dopuszcza drony do maksymalnej wadze do 25 kg. W kategorii tej obowiązuje zakaz latania nad osobami i zgromadzeniami osób, a minimalna odległość pozioma od osób i zabudowy to 150 m.

Kategoria A2, pozwala latać dronami o wadze do 25 kg, w minimalnej odległości od osób, która wynosi 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada funkcję ograniczająca prędkość lotu do 5 m/s. Oprócz testu online oraz szkolenia, należy zdać dodatkowy test teoretyczny oraz ukończyć praktyczne szkolenie w trybie samokształcenia. W kategorii tej obowiązuje zakaz latania nad osobami i zgromadzeniami osób, czyli zgromadzeniami, w których zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się.

Kategoria szczególna przeznaczona jest do operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu nie zostały zaklasyfikowane do kategorii otwartej. Wykonywanie lotów w tej kategorii będzie wymagało weryfikacji oraz niekiedy zgody wydanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Kategoria certyfikowana nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na lot a także aktualny certyfikatu operatora.

Latanie dronem to nie tylko ciekawe hobby, ale również niesamowity potencjał biznesowy. Coraz rzadziej dziwi nas wykorzystywanie drona nie tylko przez fotografów czy filmowców, ale także np. geodetów. Wprowadzenie rejestracji urządzeń oraz obowiązkowych szkoleń dla ich operatorów pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo podczas użytkowania.


Artykuł sponsorowany, dostarczony przez partnera.