Chwila zamyślenia, brawura, pośpiech, brak podzielności uwagi, a także zwykła lekkomyślność czy prowadzenie auta pod wpływem alkoholu bądź substancji psychotropowych – wszystko to może doprowadzić do wypadku drogowego. Co powinni zrobić uczestnicy kolizji? Czy zawsze trzeba wezwać policję?

Wypadek a kolizja drogowa

Rozróżnienie pomiędzy wypadkiem drogowym a zwykłą kolizją jest właściwie kluczowe dla dalszego postępowania uczestników. Nie każde zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wypadek. Według polskiego prawa przyjmuje się, że ma on miejsce w sytuacji, w której wystąpiło zdarzenie drogowe w ruchu lądowym w postaci nieumyślnego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Skutkiem wypadku jest zniszczenie mienia oraz śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni.

Art. 177 Kodeksu karnego definiuje przestępstwo wypadku komunikacyjnego w następujący sposób: kto, naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, spowoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W wyniku wypadku może dojść do śmierci innej osoby albo do powstania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a wówczas sprawca będzie podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Znacznie niższe konsekwencje czekają na sprawców kolizji drogowych, czyli zdarzeń, jakie mają miejsce w ruchu lądowym i spowodowane są przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu. Ich skutkiem mogą być straty materialne lub obrażenia ciała jednego z uczestników, powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający poniżej 7 dni.

Rozróżnienie, czy doszło do wypadku czy kolizji drogowej ma znaczenie dla właściwego postępowania przy takiej sytuacji.

Postępowanie po wypadku samochodowym

Jeśli doszło do wypadku drogowego, to jego uczestnicy muszą zawsze zgłosić go odpowiednim służbom – zwykle policji. Nie mogą oddalać się od miejsca zdarzenia, zarówno jeśli chodzi o sprawcę, jak i wszystkich uczestników zdarzenia.

Zasadniczo, uczestnicy wypadku powinni:

  • W pierwszej kolejności sprawdzić, o ile ich stan fizyczny na to pozwala, czy w wypadku są poszkodowani oraz ocenić ich stan.
  • Wezwać pomoc pod alarmowym numerem 112, a dyspozytor sam dokona wezwania policji, pogotowia lub straży pożarnej, jeśli zajdzie taka konieczność.
  • Zabezpieczyć miejsce zdarzenia – najlepiej włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy.
  • Udzielić pierwszej pomocy tym osobom, które tego wymagają.
  • Udokumentować przebieg wypadku drogowego – np. zebrać dane świadków zdarzenia, sprawdzić stan szkodzenia pojazdu.
  • Poczekać na przyjazd służb.

Na podstawie notatki policyjnej można zgłosić wypadek do towarzystwa ubezpieczeniowego, a poszkodowani z OC sprawcy mogą otrzymać odszkodowanie. Ubezpieczenia samochodów zapewnić mogą również odszkodowanie osobie, która spowodowała wypadek. Wszystko dzięki AC pojazdu z odpowiednim zakresem ochrony. Ile ono kosztuje? Wyliczy to dla nas kalkulator ubezpieczeń na uniqa.pl. Może się nam również przydarzyć kolizja ze sprawcą bez OC – warto wówczas wiedzieć, jak postępować w takiej sytuacji.

Postępowanie po kolizji drogowej

Jeśli w wyniku kolizji drogowej żaden z jej uczestników nie doznał poważnych obrażeń, kierowcy są trzeźwi i mają przy sobie niezbędne dokumenty pojazdów, zaś sprawca przyznaje się do winy, wezwanie policji nie jest konieczne. Inaczej wygląda to, jeśli nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności albo mamy podejrzenie, że sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu lub działania środków odurzających. Także w przypadku, gdy w zdarzeniu są poszkodowani albo sprawcą jest rowerzysta, należy powiadomić służby.

Co istotne, obecnie przy wezwaniu do kolizji policji, na sprawcę od razu nakładany jest mandat. Wszystko przez zmianę taryfikatora. Od 2022 roku kierujący pojazdem mechanicznym za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa może zostać ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Do tego doliczona zostanie kwota należna za wykroczenie, jakie kierowca popełnił.