Niepokoje polityczne – niedawne protesty i zamieszki w Paryżu, manifestacje, jakie miały miejsce w ostatnich latach w Turcji czy działania wojenne na terenie Ukrainy powodują, że większość podróżnych z miejsca rezygnuje z wyjazdu do takich miejsc. Jednak są i tacy, którzy wybierają się na wakacje czy wycieczkę do danego kraju, a na miejscu okazuje się, że trwają niepokoje polityczne. Czy podczas takich niespodziewanych sytuacji turystę chroni w jakikolwiek sposób wykupione w Polsce ubezpieczenie podróżne?

Ostrzeżenia MSZ – czego warto dowiedzieć się przed wyjazdem?

Zanim wyjedziesz za granicę, powinieneś dobrze przygotować się do planowanego wyjazdu. Chodzi tu nie tylko o zakup biletów lotniczych czy autokarowych, wynajem kwater czy też sprawdzenie przewodników, ale i upewnienie się pod kątem bezpieczeństwa własnego i osób, z którymi zamierzasz podróżować.

Pierwszym krokiem powinno być skontrolowanie, jak kształtuje się sytuacja polityczna w kraju, do którego się wybierasz, i w krajach, przez które ewentualnie będziesz podróżować tranzytem. Możesz uzyskać je ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na stronie gov.pl w zakładce „Informacje dla podróżujących” znajdziesz aktualne komunikaty dotyczące m.in. sytuacji epidemicznej na świecie w związku z COVID-19, ale i sytuacji politycznej oraz militarnej w poszczególnych krajach. Są one przygotowywane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ. Mają charakter sugestii, które powinieneś brać pod uwagę przy organizowaniu wyjazdów zagranicznych, choć oczywiście MSZ nie jest w stanie zabronić nikomu wyjazdów do jakiegokolwiek państwa.

Jeśli sprawdzisz profile krajów z listy MSZ, dowiesz się z działu bezpieczeństwo, czy obowiązują w nich ostrzeżenia dla podróżujących. Możesz zobaczyć następujące:

  • zachowaj zwykłą ostrożność;
  • zachowaj szczególną ostrożność;
  • MSZ odradza podróże, które nie są konieczne;
  • MSZ odradza wszelkie podróże.

Ostrzeżenia mogą wynikać m.in. z niepokojów politycznych, które mogą prowadzić do różnych, potencjalnie groźnych sytuacji. Czy może przed nimi uchronić Cię ubezpieczenie podróżne?

Przed czym chroni ubezpieczenie turystyczne?

Zasadniczo ubezpieczenie turystyczne chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji zachorowania za granicą, wypadku czy też spowodowania szkody. Może ono obejmować wiele różnych ryzyk, między innymi ponoszenie kosztów leczenia i rehabilitacji czy następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie fakultatywne, które możesz, ale nie musisz wykupywać. Ważnym elementem polis, w tym z oferty towarzystwa UNIQA, jest ubezpieczenie od rezygnacji z podróży. Przydaje się ono na przykład wtedy, gdy planowałeś od dawna wyjazd do jakiegoś kraju, a tuż przed lotem okazuje się, że na ulicach dużych miast w tym państwie trwają zamieszki, sytuacja polityczna jest napięta albo występują zagrożenia terrorystyczne. Jeśli zdecydujesz się nie jechać, a uprzednio wykupiłeś ubezpieczenie turystyczne obejmujące rezygnację z wyjazdu lub anulację biletów lotniczych czy autokarowych, nie stracisz z tego tytułu pieniędzy.

Z ubezpieczenia turystycznego zostanie Ci wypłacone stosowne odszkodowanie do kwoty sumy ubezpieczenia ujętej w polisie.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela przy polisie turystycznej – najczęściej zadawane pytania

Co stanie się, jednak jeśli pojedziesz do kraju, gdzie trwają niepokoje polityczne albo nawet wybuchają pierwsze walki, a Ty czujesz się zagrożony? Jak ubezpieczenie turystyczne może pomóc? W jaki sposób mają się do siebie ubezpieczenie turystyczne a zagrożenie militarne w kraju, w którym się znajdziesz?

Musisz wiedzieć, że w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) polisy, zwykle wśród generalnych wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa, znajdują się zdarzenia, które powstały w wyniku działań wojennych, aktów terroryzmu, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach. Jednocześnie np. UNIQA informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku wyjazdu przez ubezpieczonego do kraju, co do którego zostało ogłoszone przed jego wyjazdem przez MSZ RP ostrzeżenie dla podróżujących dotyczące wojny lub wojny domowej.

Ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona jedynie w okresie 7 dni od rozpoczęcia działań wojennych lub wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego na terytorium kraju, w którym przebywasz podczas podróży zagranicznej i obejmuje ich skutki oraz skutki podjętych aktów terroryzmu.