Przeszukując informacje w sieci natrafiłem na stronkę, za pomocą której możemy rozwiać nasza ciekawość. Owa stronka pozwala przeprowadzić test standardów html5 naszej przeglądarki. Cały test trwa kilka sekund. Po zakończeniu testu otrzymujemy wynik wyrażony liczbą punktów jakie zdobyła nasza przeglądarka. Przeprowadzone badanie przeglądarki pozwala sprawdzić również, jakie funkcje są obsługiwane przez HTML5 i do jakich nie mamy nadal dostępu.

Oprócz testu własnej przeglądarki,możemy sprawdzić ranking punktowy dla różnych wersji przeglądarek zarówno tych komputerowych, jak i obsługiwanych przez tablety, a także telefony komputerowe.