W lipcu HTML obchodzi swoje 30. urodziny. Poznaj początki języka, jego historię oraz przyszłość.

HTML (HyperText Markup Language) jest standardowym językiem używanym do tworzenia stron internetowych. Jest to zbiór znaczników, które opisują strukturę i układ zawartości strony. HTML definiuje elementy takie jak nagłówki, paragrafy, obrazy, linki i formularze, które są wykorzystywane do organizowania i prezentacji treści na stronach internetowych.

Znaczniki HTML są interpretowane przez przeglądarki internetowe, które renderują zawartość stron i wyświetlają ją użytkownikowi. Dzięki HTML możemy tworzyć interaktywne strony internetowe, które zawierają tekst, obrazy, dźwięki, wideo i wiele innych elementów, umożliwiając użytkownikom przeglądanie i interakcję z treścią w sposób prosty i zrozumiały.

HTML – historia i teraźniejszość

Pierwsza, publicznie dostępna, specyfikacja języka HTML, nazwana HTML Tags (z ang. znaczniki HTML), została zamieszczona w Internecie przez fizyka Tim Berners-Lee, pracującego dla ośrodka naukowo-badawczego CERN, w 1991. Zawierała ona 22 znaczniki, tworzące początkowy, prosty szkielet HTML-a. Trzynaście z tych elementów istnieje do tej pory w specyfikacji HTML. Za początek HTML-a, który definiuje obchodzoną właśnie nieformalną rocznicę języka, uznaje się lipiec 1993 roku. Opublikowano wtedy szkic HyperText Markup Language w ramach IETF. Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie oraz sieciami komputerowymi.

Sir Tim Berners Lee
Sir Timothy Berners-Lee / fot. Wikimedia

Aktualnie korzystamy z piątej wersji języka. Prace nad rozwinięciem i standaryzacją HTML5 rozpoczęły się w 2004 roku, gdy W3C (World Wide Web Consortium) powołało grupę roboczą do opracowania nowej wersji języka HTML. HTML 5 został opublikowany przez W3C jako szkic („Working Draft”) 22 stycznia 2008 roku, a kolejne wersje były stopniowo wprowadzane i udoskonalane przez kolejne lata. Ostateczny zestaw specyfikacji HTML5 został ogłoszony przez W3C w październiku 2014 roku.

Przyszłość HTML?

Prace nad HTML 5 trwały ponad 10 lat i na razie nic nie zapowiada, że w bliższej lub dalszej przyszłości pojawi się jego następca. W przyszłości możliwe jest oczywiście pojawienie się kolejnych wersji HTML, takich jak HTML 6 lub inaczej nazwany następca, ale nie ma jeszcze ustalonego harmonogramu ani żadnych informacji na ten temat.

html5 logo

Mimo dynamicznego rozwoju narzędzi low code i no code, za zdecydowaną większością stron www wciąż stoi duet HTML 5 i CSS 3. Przyszłość HTML 5 będzie prawdopodobnie skupiała się na dalszym rozwoju interaktywności, responsywności i integracji z innymi technologiami webowymi, aby dostarczać coraz bardziej zaawansowane i dynamiczne doświadczenia online. A i tak jest już całkiem nieźle, bo za pomocą HTML 5 i CSS 3 tworzone są już nawet całkiem rozbudowane gry.

Pierwsza gra 3D w całości napisana w CSS/HTML – zobacz niesamowitą przygodówkę

Poczciwemu staruszkowi składamy najserdeczniejsze życzenia, niech żyje nam sto lat! Zwłaszcza że tak naprawdę, to nie mamy dla niego alternatywy.