HTML 5.1 standardem w przeciągu kilku miesięcy - co nowego? | DailyWeb.pl

HTML 5.1 standardem w przeciągu kilku miesięcy - co nowego?

Opublikowano 2 lata temu - 1


Już prawie dwa lata minęły od wprowadzenia do powszechnego użytku HTML 5. Powoli przychodzi pora na kolejne zmiany w semantyce tego języka. W3C pracuje nad wersją 5.1 oraz 5.2 języka HTML. Przy czym wersja 5.1 ma zostać standardem w przeciągu kilku kolejnych miesięcy. Co nowego w wersji 5.1?

Rewolucja czy poprawki?

Lista usprawnień dodanych w wersji 5.1:

 • Dodanie Mapy Elementów modelu DOM DOMElementMap, document.cssElementMap
 • transferControltoProxy()
 • probablySupportsContext()
 • setContext()
 • forceSpellCheck()
 • Dodanie właściwości Inert
 • Sortowanie w tabeli
 • Menu, menuitem, contextmenu
 • allowFullScreen
 • fastSeek()
 • toDataURLHD(), toBlobHD()
 • Autouzupełnianie (Włączone/Wyłączone), inputmode
 • ImageBitmap
 • details oraz summary element
 • dialog element
 • pseudoklasa :dir
 • Metody isContentHanlerRegistered() oraz isProtocolHandlerRegistered()
 • Typu input: datetime, datetime-local, week, month
 • Metoda reportValidity()
 • Element picture oraz atrybut srcset

Tak jak w przypadku HTML 5.0 największymi zmianami było dodanie elementów <video>, <audio> oraz <canvas>. Tak w przypadku wersji 5.1 zdecydowanie największą zmianą jest dodanie elementu picture oraz atrybutu srcset. Właściwość ta pozwoli na łatwą podmianę zdjęcia w zależności od szerokości ekranu. Od tej pory nie będzie konieczne umieszczanie grafiki jako background-image aby była skalowalna i możliwa do edycji. Wszystko będzie możliwe za pomocą tych atrybutów oraz dzięki temu zgodne z semantyką HTML.

Już teraz warto zapoznać się z nowymi możliwościami HTML 5.1. Pełną listę usprawnień oraz dokumentację techniczną znajdziecie pod TYM adresem.

Autor: Radosław Bogusławski