Na początek czym właściwie jest htaccess? To plik konfiguracyjny serwera Apache, dzięki któremu m. in. będziemy mogli utworzyć przyjazne linki. Dyrektywy znajdujące się w nim odwołują się do konkretnego katalogu w którym się on mieści. Poniżej lista najbardziej przydatnych poleceń, gotowych do użycia.

Przekierowanie z WWW na bez WWW

Z pewnością wiecie, że serwis np. przyklad.pl i www.przyklad.pl to dla popularnej wyszukiwarki Google dwa odrębne serwisy. Warto zdecydować się na jedną wersję, którą będziemy używać. Drugą wersje nazewnictwa w tym wypadku najlepiej skierować na tą na która się zdecydowaliśmy. Za pomocą poniższego polecenia umieszczonego w pliku htaccess – nasz serwis po wpisaniu www.przyklad.pl zostanie skierowany na przyklad.pl

[code]RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.przyklad.pl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://przyklad.pl/$1 [L,R=301][/code]

Przekierowanie z bez WWW na WWW

Analogicznie do powyższego kodu:

[code]RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^przyklad.pl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.przyklad.pl/$1 [L,R=301][/code]

Zapobieganie HOTLINKING

Doskonale wiecie, że hotlinking jest bardzo złą praktyką spotykaną w świecie internetu na co dzień. By przeciwdziałać temu zjawisku przyda się z pewnością poniższa dyrektywa. W miejscu adresu przyklad.pl należy podać adres swojej witryny

[code]RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^https://(.+\.)?przyklad\.pl/ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
#Zamień /images/nohotlink.jpg na adres obrazka informującego że nie pozwalasz na hotlinking
RewriteRule .*\.(jpe?g|gif|bmp|png)$ /images/nohotlink.jpg [L][/code]

Własne strony błędów

Widzieliście z pewnością bardzo ciekawie przedstawione strony z błędem 404. Poniższy kod pozwoli na umieszczenie własnych komunikatów o błędach. Zamiast przykładowych ścieżek, należy wskazać swoje.

[code]ErrorDocument 400 /errors/badrequest.html
ErrorDocument 401 /errors/authreqd.html
ErrorDocument 403 /errors/forbid.html
ErrorDocument 404 /errors/notfound.html
ErrorDocument 500 /errors/serverr.html[/code]

Usunięcie rozszerzeń plików z pasku adresu

Rozszerzenia plików widoczne w pasku adresu przeglądarki są wygodne dla webmasterów jednak nie są do niczego potrzebne odwiedzającym nasz serwis. By pozbyć się rozszerzenia np. .html wystarczy umieścić poniższy kod. Co ważne wystarczy zmienić w dyrektywie .html na inny format rozszerzenia – polecenie także je usunie.

[code]RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.html -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.html[/code]

Plik .htaccess jest na prawdę potężnym narzędziem. W najbliższych wpisach postaram się przybliżyć sposób budowania przyjaznych linków. Mam nadzieje, że powyższe kody przydadzą się :)