.htaccess bez tajemnic

.htaccess bez tajemnic

Opublikowano 9.06.2011 4:00 -


W ramach poradnika dzisiaj porcja informacji dotyczących pliku .htaccess a dokładnie kilka najbardziej przydatnych dyrektyw, które usprawnią działanie naszej strony internetowej.

Na początek czym właściwie jest htaccess? To plik konfiguracyjny serwera Apache, dzięki któremu m. in. będziemy mogli utworzyć przyjazne linki. Dyrektywy znajdujące się w nim odwołują się do konkretnego katalogu w którym się on mieści. Poniżej lista najbardziej przydatnych poleceń, gotowych do użycia.

Przekierowanie z WWW na bez WWW

Z pewnością wiecie, że serwis np. przyklad.pl i www.przyklad.pl to dla popularnej wyszukiwarki Google dwa odrębne serwisy. Warto zdecydować się na jedną wersję, którą będziemy używać. Drugą wersje nazewnictwa w tym wypadku najlepiej skierować na tą na która się zdecydowaliśmy. Za pomocą poniższego polecenia umieszczonego w pliku htaccess – nasz serwis po wpisaniu www.przyklad.pl zostanie skierowany na przyklad.pl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.przyklad.pl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://przyklad.pl/$1 [L,R=301]

Przekierowanie z bez WWW na WWW

Analogicznie do powyższego kodu:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^przyklad.pl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.przyklad.pl/$1 [L,R=301]

Zapobieganie HOTLINKING

Doskonale wiecie, że hotlinking jest bardzo złą praktyką spotykaną w świecie internetu na co dzień. By przeciwdziałać temu zjawisku przyda się z pewnością poniższa dyrektywa. W miejscu adresu przyklad.pl należy podać adres swojej witryny

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(.+\.)?przyklad\.pl/ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
#Zamień /images/nohotlink.jpg na adres obrazka informującego że nie pozwalasz na hotlinking
RewriteRule .*\.(jpe?g|gif|bmp|png)$ /images/nohotlink.jpg [L]

Własne strony błędów

Widzieliście z pewnością bardzo ciekawie przedstawione strony z błędem 404. Poniższy kod pozwoli na umieszczenie własnych komunikatów o błędach. Zamiast przykładowych ścieżek, należy wskazać swoje.

ErrorDocument 400 /errors/badrequest.html
ErrorDocument 401 /errors/authreqd.html
ErrorDocument 403 /errors/forbid.html
ErrorDocument 404 /errors/notfound.html
ErrorDocument 500 /errors/serverr.html

Usunięcie rozszerzeń plików z pasku adresu

Rozszerzenia plików widoczne w pasku adresu przeglądarki są wygodne dla webmasterów jednak nie są do niczego potrzebne odwiedzającym nasz serwis. By pozbyć się rozszerzenia np. .html wystarczy umieścić poniższy kod. Co ważne wystarczy zmienić w dyrektywie .html na inny format rozszerzenia – polecenie także je usunie.

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.html -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.html

Plik .htaccess jest na prawdę potężnym narzędziem. W najbliższych wpisach postaram się przybliżyć sposób budowania przyjaznych linków. Mam nadzieje, że powyższe kody przydadzą się :)

Wieści z Rozładowani.pl