Google ogłosił wprowadzenie nowych zabezpieczeń w pakiecie G Suite. Jednym z nich jest uwierzytelnianie logo w Gmailu, co ma wpłynąć na ograniczenie wyłudzania danych. 

Nowe funkcje bezpieczeństwa w Gmail

Google wprowadza BIMI w Gmailu

Google w oficjalnym komunikacie na swoim blogu podaje, że firma podjęła się wielu działań na rzecz bezpieczeństwa Gmaila. Teraz wprowadza do niego BIMI, czyli “wskaźnik marki do identyfikacji wiadomości”. Pozwoli to jednostkom organizacyjnym przekazywania do Google logo firmy w celu weryfikacji. Skorzystać z takiej możliwości będą mogły organizacje, które wykorzystują do uwierzytelniania maili DMARC. Po pomyślnym przejściu weryfikacji wiadomości, w interfejsie Gmaila pojawi się w miejscu avatara logo nadawcy. Google zauważa, że ten sposób weryfikacji zapewni większy stopień zaufania odbiorców do nadawców wiadomości. Firma podaje, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie rozpoczęty pilotaż BIMI. Wezmą w nim udział nadawcy oraz dwa urzędy certyfikacji – Entrust Datacard i DigiCert. 

Nowe funkcje bezpieczeństwa w Google Meet

Nowe zabezpieczenia również w Google Meet

Oprócz wprowadzenia BIMI, Google zapowiedziało szereg nowych zabezpieczeń w Google Meet, czyli aplikacji, która jest teraz bardzo często wykorzystywana do komunikacji firmowej z uwagi na pandemię koronawirusa. Rozszerzone zostaną kwestie administracyjne w zakresie dołączania do spotkań. Jeśli jakiś uczestnik zostanie usunięty ze spotkania, to nie będzie mógł ponownie do niego dołączyć, mimo wysyłanego żądania, chyba że inaczej postanowi administrator. W sytuacjach, kiedy uczestnik spotkania był z niego usunięty, wielokrotnie wysyłał żądania ponownego dopuszczenia do spotkania, a te były wielokrotnie odrzucane, to takiemu użytkownikowi zostanie zablokowana dalsza możliwość wysyłania próśb o dodanie. Administratorzy spotkań będą także mogli zdecydować o wymaganiu od użytkowników uzyskania zgody na dołączenie za pośrednictwem odpowiedniego kanału, czyli z wykorzystaniem zaproszenia z kalendarza lub smartfona. Gospodarze będą mieli uprawnienia pozwalające na blokadę uczestnikom spotkań czatu, a także prezentowania się.

Źródło: Google