Pozwala ono po zaznaczeniu wybranego kawałka tekstu na kliknięcie ikonki Tłumacza, która się wyświetli lub – opcjonalnie – kliknięcie na zaznaczonym tekście prawym przyciskiem myszy i zaznaczenie opcji „Google Translate” z listy. Trzecim ułatwieniem jest przycisk Tłumacza, umiejscowiony w prawym górnym rogu przeglądarki, po kliknięciu na który – w przypadku braku zaznaczenia fragmentu tekstu – zostanie przetłumaczona automatycznie cała strona.

Rozszerzenie można pobrać z Chrome Web Store, w przypadku zainstalowanej w naszej przeglądarce poprzedniej wersji Google Translate, zostanie ona automatycznie zaktualizowana.