Firefox 52 informuje użytkowników o braku HTTPS. Co jeszcze nowego?

To właściwie kolejne ostrzeżenie, o tym, że jeśli Twoja strona WWW nie posiada SSL, to...

Czytaj więcej