Facebook ogłasza kolejne zmiany na swojej platformie. Nowością jest Facebook Campus. Coś Wam to przypomina? Pierwotne założenie portalu tworzonego przez Marka Zuckerberga oraz jego towarzyszy. Przez pierwsze lata właśnie w ten sposób funkcjonował Facebook. Umożliwiał nawiązywanie relacji pomiędzy osobami z tych samych uczelni. Dopiero po pewnym czasie Facebook wyszedł z uczelni i stał się portalem społecznościowym na skalę międzynarodową.

Facebook Campus

Facebook Campus jako powrót do korzeni

Nie dziwne zatem, że Facebook sam komunikuje wprowadzenie Campus jako powrót do korzeni portalu. Facebook Campus stanowić ma odrębną od głównego portalu część przeznaczoną tylko dla uczelni oraz studentów. W jego skład wchodzić będą m.in. profile kampusu, a także profile studentów. Co ciekawe, profile będą oddzielne od tych, które znajdują się na głównym portalu. Utworzenie profilu kampusu wymaga od użytkowników posiadania adresów mailowych w domenie uczelni. Niezbędne będzie także podanie roku ukończenia studiów.

Campus umożliwia te same działania co zwykły Facebook

Dopiero po utworzeniu profilu kampusu możliwe będą dalsze działania w ramach tej części Facebooka. Nie będą się one zbytnio różniły od funkcji dostępnych w głównej części portalu. Użytkownicy będą mogli tworzyć grupy zgodne ze swoimi zainteresowaniami, bądź przynależnościami do studenckich organizacji. Możliwe będzie także tworzenie wydarzeń. Facebook wskazuje, że treści opublikowane w ramach kampusu będą dostępne tylko dla jego członków. W katalogu kampusu będzie można znaleźć znajomych ze studiów, a także nawiązywać relacje z nowymi osobami. Uczestnictwo w Campus może być kontynuowane także po zakończeniu studiów.

Dostępność na razie w USA

Z informacji przekazywanych przez Facebook wynika, że póki co Facebook Campus zostanie wdrożony tylko na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. W oficjalnym komunikacie wskazano, że utworzenie Campus ma służyć nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji w trakcie studiów oraz po ich zakończeniu.

Po co, po co, po co?

O ile utworzenie Campus może stanowić nawiązanie do pierwotnego założenia portalu, o tyle nie do końca widzę jeszcze jego sens. Studenci i tak zrzeszają się w ramach grup na Facebooku, a uczelnie prowadzą swoje fanpage. Ciekaw jestem, z jakim odzewem studentów spotka się Campus i jaka będzie jego popularność.

Źródło: Facebook