Tester oprogramowania zajmuje się przede wszystkim weryfikacją jakości kodu, czyli  sprawdzeniem działania danego systemu czy też oprogramowania przygotowanego przez programistów.

Czym zajmuje się i gdzie pracuje tester oprogramowania?

Osoba pracująca na stanowisku testera przeprowadza testy funkcjonalności. Jego praca polega głównie na wykrywaniu usterek i błędów oraz zgłaszaniu ich do naprawy programistom. Dodatkowo, jeśli takowe błędy znajdzie, dostarcza odpowiednich dowodów na to, że testowane przez niego oprogramowanie nie działa właściwie i należy je usprawnić. Efektem skrupulatnej pracy testera jest wdrożenie odpowiednich poprawek, które przyczyniają się do poprawy jakości lub – jeśli zajdzie taka potrzeba – angażują tworzenie nowego oprogramowania. Czasem zdarza się, że naniesione poprawki powodują kolejne błędy, które tester musi znaleźć i znów przesłać do poprawy programistom. Warto zwrócić tu uwagę na ciągłą współpracę przy projekcie programistów i testerów. Bez developerów testerzy nie będą mieli czego testować, a bez testerów – developerzy nie będą wiedzieli, czy stworzone przez nich oprogramowanie działa w pełni poprawnie.

Należy podkreślić, że tak naprawdę obowiązki testera mogą się znacznie różnić. Wpływa na to wiele czynników, takich jak chociażby wielkość i polityka firmy, a także branża i charakter danego projektu. Osoba zajmująca się weryfikacją kodu może pracować w osobnym dziale testerów lub też być częścią zespołu deweloperskiego. Testerzy oprogramowania pracują zazwyczaj w metodologii Scrum, na którą wskazało aż 73% firm publikujących ogłoszenia w kategorii “Testing”.

Według danych No Fluff Jobs, testerzy oprogramowania najczęściej dostają zatrudnienie w dużych korporacjach, liczących ponad 100 pracowników. Oferty pracy w takich przedsiębiorstwach stanowią niemal 57% wszystkich ogłoszeń opublikowanych na portalu (https://nofluffjobs.com/jobs/testing). Dla porównania, oferty małych firm, zatrudniających mniej niż 10 osób, to zaledwie 0,5%.

Tester Manualny i Automatyczny – czym się różnią?

W branży IT istnieje podział na dwie grupy testerów: automatycznych oraz manualnych. Testowanie manualne polega na ręcznym przeklikiwaniu danego programu czy też aplikacji webowej w celu sprawdzenia, czy działa poprawnie i wyłapaniu ewentualnych błędów na podstawie odpowiedniej specyfikacji technicznej. Tester manualny tworzy tzw. test plany oraz scenariusze testowe, które zapewniają jak najlepsze pokrycie testami danego oprogramowania.

Tester Automatyczny natomiast  zajmuje się przygotowaniem skryptów i programów, które automatyzują testowanie ręczne. Aby to zrobić, niezbędna jest podstawowa znajomość języków programowania, frameworków czy technologii, takich jak chociażby Java czy JavaScript. Warto dodać, że czasem zdarza się nawet, że osoba pracująca na stanowisku Testera Automatycznego nie zajmuje się bezpośrednio testowaniem, tylko skupia się na rozwijaniu frameworka do testów automatycznych.

Najczęściej występujące wymagania w ogłoszeniach o pracę na stanowiska testerskie

Na forach dyskusyjnych poświęconych testowaniu oprogramowania, często pojawiają się pytania o to, który język programowania czy framework przyda się w pracy testera. Aby podjąć dobrą decyzję, warto sprawdzić, co w danej chwili cieszy się największą popularnością. Z ogłoszeń publikowanych na portalu No Fluff Jobs wynika, że technologie, które najczęściej występującą w wymaganiach na stanowiska testerskie to: Selenium, Java, SQL, Python oraz Git.

Wynagrodzenie testerów oprogramowania w zależności od rodzaju umowy

W branży IT najbardziej popularnymi oferowanymi formami zatrudnienia są umowa o pracę oraz własna działalność, opierająca się na współpracy B2B. Samozatrudnienie wiąże się z niższym kosztem pracodawcy oraz wyższą pensją “na rękę”, w związku z czym firmy są w stanie zaoferować większe stawki dla takich osób. Dowodem są kwoty, jakie pojawiają się w ofertach pracy. Mediany widełek płacowych na portalu No Fluff Jobs w kategorii “Testing” kształtują się na poziomie od 7 000 do 11 000 zł brutto na umowie o pracę*. W przypadku faktury B2B wartości te wynoszą od 8 000 do 13 000 zł netto na fakturę*.

Wynagrodzenie testerów oprogramowania w zależności od lat doświadczenia

Wynagrodzenie w branży informatycznej widocznie różni się w zależności od lat doświadczenia. Mediany wynagrodzeń widełek płacowych oferowanych początkującym, czyli osób z doświadczeniem mniejszym niż dwa lata wynoszą od 5 000 do 7 000 zł**. W przypadku średniozaawansowanych pracowników (tzw. Mid lub Regular) wartości te wzrastają do kwot od 7 000 do 12 000 zł**. Najbardziej doświadczonym testerom oprogramowania, pracującym na stanowiskach seniorskich pracodawcy oferują pensje, których mediany wynoszą od 9  500 zł do nawet 14 000 zł**. Warto zauważyć, że kwoty te stanowią niemal dwukrotność płac oferowanych juniorom.

Wysokość oferowanych zarobków z zależności od lokalizacji

Według danych z portalu No Fluff Jobs, najwyższe pensje dla testerów oprogramowania oferują firmy z Warszawy oraz Trójmiasta. W stolicy mediana średnich widełek płacowych wynosi 10 250 zł, a w Trójmieście – 10 000 zł**. Z uwzględnionych miast, na trzecim miejscu znalazł się Kraków ze średnią 9250 zł, na czwartym Poznań (8400 zł), a na piątym Wrocław (8000 zł). W przypadku pracy zdalnej wartość ta wyniosła 8300 zł**.

Tester oprogramowania to zawód, który w najbliższym czasie będzie coraz bardziej popularny. Wraz z rozwojem nowych technologii, na rynku pracy IT wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą nie tylko tworzyć nowe oprogramowanie, ale także będą mieć doświadczenie w weryfikowaniu jego jakości. –  mówi Marek Psiuk, CTO No Fluff Jobs.

Według badań przeprowadzonych przez Infoshare Academy, do 2020 w Europie będzie brakować aż miliona specjalistów z wykształceniem z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Dlatego właśnie wysokość oferowanych zarobków w branży informatycznej jest tak imponująca, czego dowodem są stawki publikowane w ogłoszeniach na portalu No Fluff Jobs.


*Dane pochodzą z ogłoszeń opublikowanych na portalu No Fluff Jobs w okresie: 01.01.2018 – 23.08.2018. Próba badawcza to: 342 ogłoszenia. Podane wartości wynagrodzeń to mediany: górnych widełek płacowych, dolnych widełek płacowych oraz średnich widełek płacowych: [dolne_widelki + gorne_widelki]/2, które zostały pobrane z poszczególnych ogłoszeń. Wysokość wynagrodzenia w danych na umowę o pracę to kwoty brutto, natomiast w przypadku umów B2B są to kwoty netto na fakturę.

**Kwota uwzględnia wysokość zarobków brutto na umowie o pracę oraz netto na umowie B2B.

Wpis przygotowany przez No Fluff Jobs.