Decyzja o wzięciu kredytu powinna być dobrze przemyślana. Pod uwagę wziąć należy kilka czynników. Najważniejszym jest obliczenie swojej zdolności kredytowej. Następnie należy podjąć decyzję o rodzaju kredytu, który chcemy wziąć. Jak obliczyć zdolność kredytową? Na jaki rodzaj pożyczki się zdecydować? Podpowiadamy.

Czym jest zdolność kredytowa?

Aby móc wziąć kredyt należy najpierw policzyć swoją zdolność kredytową i możliwości finansowe. Zdolność kredytowa to podstawowe pojęcie, z którym musimy się zapoznać przed wzięciem pożyczki. Czym jest? Zdolność kredytowa to po prostu możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia wliczając w nie odsetki i dodatkowe opłaty.

Banki przed udzieleniem kredytu sprawdzają, czy kredytobiorca jest w stanie ją spłacić. Co w pełni zrozumiałe – instytucje finansowe nie są chętne na udzielanie pożyczek osobom, które nie mają możliwości ich zwrotu. Sprawdzanie zdolności kredytowej ma więc na celu upewnienie się, że pożyczona kwota w określonym czasie wróci do banku. 

R E K L A M A

W sytuacji, kiedy analiza sytuacji finansowej klienta wykaże brak możliwości spłacenia zobowiązania to możemy spotkać się z odmową przyznania kredytu. Warto jednak wiedzieć, że zdolność kredytowa nie decyduje jedynie o przyznaniu kredytu, ale także o jego wysokości. Wyższa zdolność kredytowa przełoży się bezpośrednio na wyższą kwotę udzielanej pożyczki. 

Co składa się na zdolność kredytową?

Główną częścią składową zdolności kredytowej jest wysokość i źródło dochodu. Im wyższy dochód, tym większa zdolność kredytowa. Wpływ na nią ma również rodzaj umowy. Najwyżej przez banki jest ceniona umowa o pracę na czas nieokreślony. Zapewnia ona najbardziej stabilne finansowanie co wpływa pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej. Nie przekreśla to jednak oczywiście możliwości wzięcia kredytu również w przypadku umów na czas określony.

Drugą składową zdolności kredytowej są aktualne zobowiązania finansowe. Banki sprawdzają, czy równocześnie posiadamy inne kredyty, spłacamy jakieś raty lub czy nie jesteśmy zobowiązani do płacenia alimentów. Jest to ważne, ponieważ ma wpływ na to, czy jesteśmy w stanie spłacić kolejne zobowiązanie. W przypadku zbyt dużego miesięcznego obciążenia finansowego nie można wykluczyć odmowy udzielenia kredytu.

Banki analizują również naszą historię kredytową. Polega to na sprawdzeniu, czy w trakcie przeszłych pożyczek raty spłacane były terminowo. Na tej podstawie kredytodawca sprawdza, czy jesteśmy godni zaufania. Na zdolność kredytową wpływają negatywnie opóźnienia w spłacaniu rat wynoszące ponad tydzień, a zwłaszcza w ogóle niespłacone zobowiązania.

Innym czynnikiem, który ma duży wpływ na zdolność kredytową są zasoby domowe. Składa się na nią ilość osób w gospodarstwie domowym, a także suma miesięcznych wydatków. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że każdy bank prowadzi nieco inną politykę oceny zdolności kredytowej swoich klientów. Może więc brać on pod uwagę różne czynniki. 

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Obliczenie zdolności kredytowej to skomplikowane zadanie. Opiera się ono nie tylko na ocenie zdolności finansowych kredytobiorcy, ale również analizie czynników osobistych. Kredyty spłacane są zazwyczaj w przeciągu wielu lat, więc bank musi także ocenić przyszłościowe perspektywy spłacania pożyczki. 

Z pomocą w tych skomplikowanych obliczeniach przychodzi kalkulator zdolności kredytowej. Z łatwością znaleźć go możemy w Internecie. Jest to łatwe w obsłudze narzędzie, które po podaniu kilku podstawowych składowych pomoże nam obliczyć naszą zdolność kredytową. 

Na jaki rodzaj kredytu się zdecydować?

Zdolność kredytowa w dużym stopniu zależy również od rodzaju kredytu, który chcemy wziąć. Decyzja o zdecydowaniu się na konkretny typ pożyczki powinna być oparta na naszych aktualnych potrzebach. Wyróżniamy trzy rodzaje kredytów dla klientów indywidualnych: konsumpcyjne, hipoteczne i konsolidacyjne. Można wybrać najlepszy kredyt na bazie np. rankingu Bankier SMART.

Kredyty konsumpcyjne

Kredyt konsumpcyjny jest rodzajem pożyczki, która udzielana jest klientom indywidualnym na pokrycie bieżących wydatków. Pozyskaną gotówkę spożytkować można w dowolny sposób, jednak nie może być on związany z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą. Tego rodzaju kredyt może być udzielony poprzez wypłatę gotówki lub przelew na konto. 

Istnieje kilka rodzajów kredytów konsumpcyjnych. Najpopularniejszym z nich jest kredyt gotówkowy. Zazwyczaj udzielany jest on bez zabezpieczeń. W jego przypadku bank nie wymaga określenia, na co wydane zostaną środki. Można nimi gospodarować w sposób dowolny. Innym rodzajem kredytu konsumpcyjnego jest pożyczka w rachunku bieżącym. Polega ona na uruchomieniu dodatkowych środków w ramach konta osobistego.

Kolejnym rodzajem kredytu jest ten przelewany na oddzielne konto bankowe. Klient może korzystać z pożyczonych środków za pomocą karty kredytowej w drodze płatności bezgotówkowej. Kredyt ratalny udzielany jest z kolei na zakup konkretnych przedmiotów. Specyficzną formą pożyczki jest kredyt samochodowy, który – jak sama nazwa wskazuje – udzielany jest na zakup auta.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest to długoterminowe zobowiązanie o znacznej wysokości, które jest zaciągane na ściśle określony cel mieszkaniowy. Może być to zakup nieruchomości lub jej budowa. Ten rodzaj pożyczki zabezpieczany jest poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości. Umowa zawierana jest zazwyczaj na kilkadziesiąt lat, a samo udzielenie kredytu wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów banku.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest specyficznym rodzajem pożyczki. Służy on do spłaty innych zobowiązań finansowych. Pomaga on uregulować pożyczki, kredyty, zadłużenia na karcie kredytowej lub inne zobowiązania. Posiadane zaległości finansowe łączone są w jeden kredyt o wydłużonym okresie spłaty. Zazwyczaj wiąże się to ze zmniejszeniem wysokości rat. Ten rodzaj kredytu jest zwykle wykorzystywany, gdy spłata wielu zobowiązań staje się zbyt ciężka.