O idei content marketingu

Content marketing, czy też inaczej mówiąc marketing treści to narzędzie mające na celu, poprzez tworzenie materiałów tekstowych, graficznych lub też multimedialnych, dostarczenie konsumentowi treści, które stanowią dla niego wartościowe i jednocześnie angażujące źródło informacji. Odpowiednio poprowadzona strategia content marketingowa to także szansa na wejście w dialog z klientami. Działania te obecnie tak zyskały na znaczeniu, ponieważ doskonale wpisują się obowiązujący model odbiorcy przekazu – odbiorcy aktywnego, który chce mieć swój udział w tworzeniu treści z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. By jednak prawidłowo wykorzystać potencjał tego rozwiązania, należy wziąć pod uwagę dwa czynniki, po pierwsze, możliwości technologiczne i sam rozwój cyberprzestrzeni, po drugie, to, jaką ewolucję przechodzi współczesny wymiar kulturowy – content marketing nie istnieje bez odbiorców, a by do nich trafić, trzeba wiedzieć czego i w jakiej formie oczekują.

Upodobania użytkowników kształtują tendencje reklamowe

Za podstawę ukształtowania się strategii content marketingu należy uważać niechęć użytkowników do nachalnych form reklamy pojawiających się w sieci – wiele osób stosuje różnego rodzaju programy blokujące, które całkowicie uniemożliwiają wyświetlanie treści promocyjnych, tym samym pole do działania w sieci, jeśli chodzi o reklamę, zdecydowanie zostało ograniczone. Konieczne było znalezienie innych kanałów przekazu, które byłyby dla odbiorców satysfakcjonujące. I tu właśnie do gry wchodzi content marketing ze swoim całkowicie odmiennym podejściem. U jego podstaw bowiem leży założenie, bardzo bliskie także inbound marketingowi (odbiorca sam ma znaleźć firmę). Otóż ta forma promocji nie koncentruje się na tym, by przekazać informacje o samym produkcie czy też jego atrybutach – u podstaw tej strategii leży założenie, że to sam odbiorca powinien odnaleźć interesujące go fakty. Content marketing pomimo tego, że ma jedno odgórne założenie, jedną wspólną koncepcję to jednak przybiera różne formy. Od prezentacji tekstowo-graficznych, e-booków, raportów, infografik, podcastów, newsletterów, blogów, a także wywodzących z public relations artykułów o charakterze poradnikowym, a najczęściej eksperckim. To, które rozwiązanie będzie najefektywniejsze, zależy od tego, do jakiej grupy docelowej skierowany ma być przekaz. Content marketing w swoich działaniach wykorzystuje bardzo różne płaszczyzny, korzysta z własnych zasobów firmy, w postaci, strony czy bloga, z zasobów płatnych, jak i przestrzeni firm partnerskich.

R E K L A M A

Jak jednak każde narzędzie marketingowe, tak i content marketing nie jest samowystarczalny, dlatego by kampania promocyjna z jego wykorzystaniem odniosła sukces konieczne jest połączenie działań z zakresu content marketingu z innymi czynnościami, o bardziej reklamowym charakterze – decydując się na taką synergię działań, można stworzyć spójny obraz firmy lub marki i zbudować jej tożsamość w świadomości użytkowników.

Rozwój tendencji marketingowych a kształtowanie się content marketingu

Choć content marketing to narzędzie kształtujące się w oparciu o zmieniające się potrzeby użytkowników, to jednak w jego podstawowych założeniach i sposobach realizacji nie da się nie zauważyć wpływu innych tendencji marketingowych, z których to on, w trakcie swojej krystalizacji, czerpał. Widać tu wyraźne echa marketingu strategicznego, zgodnie z założeniami, którego szczególną rolę w budowaniu strategii zajmuje prawidłowe wyznaczenie grupy docelowej. Podobnie jak optyka marketingu relacji, content marketing za cel prowadzonych działań stawia wytworzenie i pogłębienie więzi między klientem a firmą, opartych na lojalności i zaufaniu. Widać tu także przejawy założeń marketingu wartości, gdzie content marketing sam w sobie jest wartością dla nabywcy – wartościowa treść. Zgodnie z marketingiem doznań, content marketing kieruje się zasadą zaspokajania potrzeb konsumenta. Szczególnie widoczne są też głosy marketingu systemowego – jakby nie patrzeć content marketing zwykle nakierowany jest na zaspokajanie kilku potrzeb odbiorcy, znajdujących się na różnych poziomach. Tak samo również, jak i przy systemowej realizacji w content marketingu szczególną wartość przypisuje się zasobom niematerialnym – wiedzy i informacjom. Tu też od razu dostrzec można wpływ marketingu współtworzenia wartości z klientem – celem przekazywanej treści nie jest bowiem sam jej odbiór, ale także możliwość uczestnictwa odbiorcy w procesie komunikacji marketingowej. Dzięki temu nie jest on jedynie biernym konsumentem, a staje się produserem, czyli osobą biorącą aktywny udział w kreowaniu informacji znajdujących się w sieci.

Content marketing to zatem narzędzie, które kształtowało się na podstawie wiele czynników, z jednej strony różne koncepcje marketingowe i ich najtrafniejsze założenia, z drugiej potrzeby samych odbiorców oraz zmieniające się realia wymiaru kulturowego. Jaki zatem potencjał i możliwości ma ta, bardziej złożona niż mogłoby się z pozoru wydawać, strategia?

Potencjał i możliwości content marketingu

Niepozorny na pierwszy rzut oka content marketing jest narzędziem, które dobrze wykorzystane i poprowadzone umożliwia realizację wielu celów. Do czego można go wykorzystać? Pełni on w dużej mierze rolę informacyjną – możesz za jego pomocą w przystępny i atrakcyjny dla klienta sposób przekazać informacje o produkcie czy ofercie produktowej. Narzędzie to, wbrew temu, co się może wydawać, bardzo dobrze spełnia także rolę perswazyjną – zachęca do kupna produktu, i choć działanie to przypisuje się zwykle bezpośrednim formą reklamy, to jednak odpowiednio przygotowana infografika też może tu dużo zdziałać.

Content marketing to przede wszystkim jednak funkcja wizerunkowa – odpowiednie wykorzystanie tego narzędzia pomaga budować pozytywne skojarzenia z firmą i produktami. Rozwiązanie to także sprzyja budowaniu zaufania i wiarygodności marki. Można także przypisać mu funkcję społecznościową – polegającą na budowaniu społeczności wokół firmy, jak i przypominająca, wykorzystywaną głównie przy promowaniu nowego produktu.

O ile jedna treść jest w stanie realizować kilka funkcji jednocześnie, o tyle niemożliwe jest zrealizowanie ich wszystkich za pomocą jednego materiału czy też nawet całego cyklu działań wchodzących w skład jednej kampanii, dlatego by strategia content marketingowa była naprawdę skuteczna, konieczne jest dokładne doprecyzowanie, co ma być jej głównym zadaniem – inaczej buduje się bowiem treści mające na celu tworzenie zaufania wobec marki, inaczej te, które mają pełnić funkcję informacyjną czy perswazyjną. Opracowanie całościowej koncepcji działań content marketingowych nie jest zadaniem łatwym, a ich spójne połączenie z pozostałymi narzędziami marketingowymi stanowi jeszcze większe wyzwanie, dlatego obszarem tym zajmują się głównie doświadczone agencje, zaznajomione ze stosowanymi obecnie praktykami i stale śledzące ich zmiany — jedną z wielu takich agencji jest Pikseo (pikseo.pl). Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że choć content marketing jest jedną z bardziej wartościowych metod promocji w cyberprzestrzeni, na efekty stosowania tej strategii trzeba nieco poczekać.


Ten interesujący materiał został przygotowany przez Pikseo.pl