ChatGPT przebija się do kolejnych zawodów, które skrzętnie zaczynają wykorzystywać jego niemal nieograniczony potencjał. Oprócz zawodów IT, nie ma praktycznie branży, która nie skorzystałaby na funkcjach produktu Open AI (w miarę możliwości).

Pojawiają się jednak pierwsze głosy mówiące o tym, że prawo własności intelektualnej czy prawo autorskie powinno być restrykcyjniej przestrzegane. ChatGPT może mieć kłopoty, jeśli potencjalna ustawa w tym zakresie weszłaby w życie.

ChatGPT

ChatGPT nie rozumie idei praw autorskich

Do instytucji unijnych wpłynęły pierwsze wnioski z projektem dotyczącym sztucznej inteligencji. Byłoby to absolutnie pierwszym dokumentem, który otwarcie regulowałby m.in. kwestie praw autorskich w narzędziach takich jak ChatGPT. 

Co przemawia za decyzją uregulowania wykorzystywania sztucznej inteligencji?

  • Jednym z powodów złożenia projektu do Komisji Europejskiej jest argument ochrony prawa autorskiego; ChatGPT wykorzystuje wszystkie dostępne publicznie zasoby online, aby wygenerować odpowiedź najbardziej dopasowaną do pytania
  • Eealne zagrożenie dla branży kreatywnej to kolejna z obaw wnioskodawców projektu; tworzenie tekstów, grafik, video czy nawet zdjęć nie wymaga już zaangażowania ekspertów, co stanowi spore wyzwanie dla artystycznych zawodów
  • Odpowiedzialność za treści i wolność słowa to nadal nierozstrzygnięty temat, z którym twórcy OpenAI stopniowo walczą (m.in. nieodpowiednie treści, wprowadzanie w błąd czy niestosowny język)

Projekt regulacji sztucznej inteligencji

Państwa członkowskie Unii Europejskiej apelują o pilną regulację zastosowania sztucznej inteligencji. Od kilku miesięcy trwają aktywne konsultacje w tym zakresie, a w tym czasie AI rozlewa się na kolejne branże i wchodzi coraz sprawniej do powszechnego użycia. Pomysłodawcy projektu wskazują, że brak odpowiedzialności za to, co wytwarza takie narzędzie, nie może być argumentem w sytuacji złamania praw autorskich czy praw własności intelektualnej. Pojawia się jednak kolejny aspekt tej sprawy – jeśli poproszę algorytm DALL-E2 o wygenerowanie obrazu na bazie istniejących już dzieł, czy w świetle prawa jest to plagiat? Czy przepisanie cudzej książki przez ChatGPT z licznymi poprawkami, jest etyczne? I najważniejsze – jak ochronić szczególnie wrażliwe zawody przed ich szybkim wygaśnięciem? 

Niemieckie związki zawodowe i setki tysięcy autorów wezwali w tej sprawie organy Unii Europejskiej do natychmiastowego działania. Miejmy nadzieję, że za ich przykładem pójdą kolejne kraje.

Przedstawiamy GPT-4: to moment, w którym ChatGPT naprawdę zaczyna Cię rozumieć lepiej niż żona