Grzegorz Marczak informuje, że za pozyskane fundusze pragnie rozwinąć bloga – tworząc z niego firmę skupiającą ludzi interesujących się nowymi technologiami w wielu aspektach.Sam serwis także zostanie odświeżony ale z pewnością nie na kształt portalu informacyjnego – zapewnia Marczak.

Pieniądze od inwestora mają pomóc mi rozwinąć Antyweb i zbudować firmę, dla której będą pisać ludzie pasjonujący się technologią, internetem, mobilem itp. I to właściwie cały plan – mam zamiar, aby Antyweb nadał był miejscem, gdzie można przeczytać opinie z którymi czasem można się nie zgadzać (jak ja z Gniewomirem), które czasem wydają nam się nieco na wyrost (jak Szymon na temat prywatności w sieci), ale o to właśnie chodzi, aby było widać charakter i opnie autorów

Oficjalny komunikat o inwestycji brzmi następująco

Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2011 roku powziął informację, że spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A., Ventures Hub Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu inkubatora technologii informacyjnych i komunikacyjnych zawiązała w dniu 9 czerwca 2011 roku spółkę Antyweb Sp. z o.o. W spółce tej Ventures Hub Sp. z o.o. objął 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości 250.000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych). W rezultacie Ventures Hub Sp. z o.o. posiada 31,25% udziałów w kapitale zakładowym Antyweb Sp. z o.o.

Jednocześnie Ventures Hub Sp. z o.o. zawarł z pozostałymi udziałowcami Antyweb Sp. z o.o. umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązał się do objęcia dodatkowych 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości 200.000,00 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych), jeżeli zostaną spełnione warunki określone w tej umowie inwestycyjnej, a związane z postępami prac w realizacji przedsięwzięcia.

Spółka Antyweb Sp. z o.o. powstała we współpracy z panem Grzegorzem Marczakiem, który w jej ramach prowadzić będzie blog poświęcony branży internetowej www.antyweb.pl. Spółka zamierza poszerzyć zakres działalności poprzez uruchomienie blogów o pokrewnej tematyce.

To na prawdę pozytywna wiadomość – blog pisany przez pasjonata świata technologii – przez ostatnie lata zyskiwał ogromną rzesze czytelników a na końcu pojawił się inwestor. Ta wiadomość powinna być budująca dla wszystkich was, którzy prowadzą własnego bloga – konswekwencja w tym co się robi, troche pasji i sukces z pewnością murowany.

Serdeczne gratulacje dla Grześka, ta informacja to prawdziwy sukces.