Pojawiła się na horyzoncie pierwsza sprawa o nadużycie związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Amerykańska komisja odpowiedzialna za handel przyjęła wniosek organizacji trudniącej się ochroną dzieci i nieletnich, w którym zgłaszają naruszenia prywatności dzieci i młodzieży w związku z powszechnym wykorzystaniem modelu językowego ChatGPT. Jest się czego bać?

Skarga, złożona przez przewodniczącą organizacji odpowiedzialnej za ochronę dzieci i ich wizerunku, dr Susan Linn, mówi, że OpenAI zbiera dane osobowe dzieci bez zgody rodziców i wykorzystuje GPT-3 do tworzenia spersonalizowanych profili dzieci do celów marketingowych. Budzi to obawy dotyczące prywatności danych i wykorzystania AI do wpływania na zachowanie dzieci, a przede wszystkim stawia pod znakiem zapytania prawa wizerunkowe nieletnich.

GPT-4

Pierwsza sprawa o nadużycie prawa przez AI

Przewodnicząca Federalnej Komisji Handlowej zwróciła uwagę, po raz pierwszy od początku istnienia OpenAI, na potencjalne nadużycia w wykorzystywaniu powszechnie dostępnych zasobów takich jak np. wizerunek dzieci zamieszczany online. Obawę ma budzić przetwarzanie wizerunku niepełnoletnich bez zgody i wiedzy rodziców, co poniekąd już ma miejsce za sprawą mediów społecznościowych. W przypadku AI 

OpenAI broniło swojego wykorzystania GPT-3, twierdząc, że program ma na celu pomóc dzieciom w nauce i rozwoju umiejętności językowych. Skarga zwraca jednak uwagę na potrzebę jasnych wytycznych i regulacji dotyczących wykorzystania AI w reklamie, co było często podnoszonym argumentem po ujawnieniu nieprawdziwego zdjęcia stylowego papieża wygnerowanego przez sztuczną inteligencję.

W miarę jak AI staje się coraz bardziej powszechna w naszym codziennym życiu, wyczulenie na potencjalne konsekwencje niewłaściwego wykorzystywania dostępnych zasobów. Skarga złożona w amerykańskiej instytucji, zwraca uwagę na potrzebę większej przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie wykorzystania AI i jej potencjału do wykorzystania. Zapewne temat treści generowanych przez sztuczną inteligencję będzie niekończącym się przedmiotem rozmów dotyczących etyki w reklamie. I słusznie, póki jeszcze jest o czym dyskutować.

MSI PRO MP341CQW: zakrzywiony monitor o olbrzymiej powierzchni roboczej nie musi być drogi: zwiększ swoją produktywność